LAJME

Mar 22, 2024

EU4Green fuqizon Ballkanin Perëndimor përmes seminareve të Direktivës së Nitrateve

Seminaret, që përfshijnë gjashtë ekonomi brenda Ballkanit Perëndimor, nënvizuan përkushtimin e EU4Green për gjithëpërfshirje dhe bashkëpunim.

Mar 22, 2024

DITA BOTËRORE E UJIT

Qëllimi ynë është të sigurojmë ujë të pastër dhe të sigurt për të gjitha komunitetet në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Shk 27, 2024

Dita Botërore e OJQ-ve

Kjo ditë shërben për të njohur përpjekjet dhe arritjet e organizatave joqeveritare në mbarë botën në punën e tyre drejt promovimit të drejtësisë sociale, të drejtave të njeriut dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Shk 20, 2024

RRITJA E EDUKIMIT DHE ZHVILLIMIT TË AFTËSIVE NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Në ndjekjen e vazhdueshme të zhvillimit të qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor, EU4Green mbetet e përkushtuar për të formuar një të ardhme më të gjelbër përmes iniciativave të saj arsimore.

Shk 06, 2024

Bashkëpunimi është çelësi për përmirësimin e cilësisë së ajrit

Projekti EU4Green, i zbatuar nga Agjencia Austriake e Mjedisit, mbajti një seminar rajonal mbi masat lokale për përmirësimin e cilësisë së ajrit më 31 janar dhe 1 shkurt 2024 në Sarajevë.

Shk 02, 2024

Dita Botërore e Ligatinave 2 Shkurti

Tema e Ditës Botërore të Ligatinave të këtij viti është "Ligatinat dhe mirëqenia njerëzore".

Jan 15, 2024

Festimi i Progresit të Gjelbër: Fushata #WeDidIt Pikat kryesore të projektit EU4Green në Ballkanin Perëndimor

Si pjesë e angazhimit tonë ndaj transparencës dhe angazhimit publik, ne jemi të lumtur për të prezantuar fushatën #WeDidIt

Jan 08, 2024

Progres frymëzues: Fushata #ItCanBeDone tregon arritjet në miratimin e Axhendës së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Kjo nismë synon të nxjerrë në pah histori suksesi nga ekonomi të ndryshme brenda rajonit, duke shfaqur arritje të prekshme në miratimin e Axhendës së Gjelbër.

Dhj 15, 2023

Iniciativa për Obligacionet Klimatike

Qëllimi është të zhvillohet një treg i madh dhe likuid i obligacioneve të gjelbra dhe klimatike që do të ndihmojë në uljen e kostos së kapitalit për projektet klimatike dhe përmirësimin e aksesit në borxhin me kosto më të ulët në tregjet në zhvillim.

Dhj 14, 2023

Sa I rëndësishem është llumi?

Normalisht, llumi nuk shoqërohet me një burim që mund të përdoret në fusha të ndryshme si bujqësia dhe energjia

Nën 20, 2023

Kërkesa për aftësitë e gjelbra

Ekspertët e Umweltbundesamt (Agjencia Austriake e Mjedisit) Daniela Zanini-Freitag dhe Peter Tramberend dhanë informacion rreth planeve të EU4Green në lidhje me çështjen ndërsektoriale dhe rëndësinë e Edukimit të Gjelbër për Ballkanin Perëndimor dhe Evropën.

Nën 14, 2023

Bashkëpunimi avancon Strategjinë Mjedisore të Kosovës* për Dekadën e ardhshme

Kosova* është duke punuar në mënyrë aktive në “Strategjinë për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Zhvillim të Qëndrueshëm 2022 – 2031

Nën 10, 2023

Kosova* drejt rrugës së modeleve të reja qarkore të biznesit

Kosova* drejt rrugës së modeleve të reja qarkore të biznesit

Nën 08, 2023

Adresimi i ndotjes së tokës në Ballkanin Perëndimor për një të ardhme të qëndrueshme – EU4Green

Intervistë me z. Sigbert Huber dhe znj. Martha Wepner-Banko, ekspertë nga Agjencia e Mjedisit Austria

Tet 13, 2023

Ligji i ri Malazez për Menaxhimin e Mbetjeve miratuar nga qeveria

Qeveria Malazeze ka miratuar një Ligj të Ri për Menaxhimin e Mbetjeve, pas një vlerësimi për përputhshmërinë me udhëzimet e BE-së, nga ekspertë austriakë të menaxhimit të mbetjeve.

Tet 09, 2023

Mbikëqyrja dhe përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike në bujqësi

Workshopi i EU4Green mbi treguesit Agro-Ambiental dhe përdorimin e qëndrueshëm të ujit në bujqësi më 20 dhe 21 shtator në Tiranë.

Sht 21, 2023

BE-PËRPUTHSHMËRIA E LIGJIT PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE NË MAL TË ZI

Si përputhet projektligji i Malit të Zi për Menaxhimin e Mbetjeve me Direktivën Kuadër të BE-së për Mbetjet?

Sht 11, 2023

HAPAT KUNDËR NDOTJES NGA NITRATET DHE PESTICIDEVE

Kanalizimet e ndotura dhe ujërat e ndotura të pa trajtuara janë burimi kryesor i ndotjes së ujit dhe gjithashtu paraqesin një shqetësim serioz në disa zona të rajonit të Ballkanit Perëndimor.

Qer 23, 2023

TRAJTIMI I UJËRAVE TË NDOTURA MBRON MJEDISIN DHE SHËNDETIN

Trajtimi i duhur i ujërave të ndotura urbane është thelbësor për përmirësimin e shëndetit publik dhe mirëqenies mjedisore.

Maj 09, 2023

EU4GREEN: HYRJA NË FAZËN TJETËR

Ditën e hënë, në datën 8 maj 2023, u mblodh në platformën online Komiteti Drejtues i EU4Green, ndërsa projekti hyri kështu në një fazë të re drejt zbatimit të veprimtarive në gjashtë ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Qer 17, 2022

EU4GREEN: TAKIMI FILLESTAR PËR PROJEKTIN E BALLKANIT PERËNDIMOR

Më 17 qershor, Umweltbundesamt (Agjencia Austriake e Mjedisit), lançoi zyrtarisht projektin EU4Green, nëpërmjet një aktiviteti hibrid, i cili u mbajt në Mal të Zi.