Ku punojmë

Copyright: Umweltbundesamt

Axhenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor kontribuon në zhvillimin e gjelbër të Ballkanit Perëndimor dhe konvergjencën e tyre ekonomike me BE-në. EU4Green synon të mbështesë përfituesit në zbatimin e saj, në gjelbërimin e ekonomive të tyre duke u konsultuar me të gjithë partnerët përkatës dhe në rritjen e monitorimit dhe raportimit.

BOSNJE HERCEGOVINA

LEXO MË SHUMË

MAQEDONIA E VERIUT

LEXO MË SHUMË