Каде работиме

Copyright: Umweltbundesamt

Зелената агенда за Западен Балкан придонесува за зелен раст на Западен Балкан и економска конвергенција со ЕУ. EU4Green има за цел да ги поддржи корисниците во неговата имплементација, во позеленување на нивните економии во консултација со сите релевантни партнери и во подобрување на мониторингот и известувањето.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ