ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Copyright: Umweltbundesamt

Како дел од својата заложба за градење позелена иднина, EU4Green активно се фокусира на промоција на одржливо земјоделство, разбирајќи ја неговата суштинска поврзаност со почвата, воздухот, биодиверзитетот, заштитата на водата и адаптацијата на климатските промени.

EU4Green дава приоритет на ефикасното управување со протокот на хранливи материи и ѓубриво, особено преку имплементација на Директивата за нитрати. Оваа директива на ЕУ има за цел да ги заштити површинските и подземни води од загадувањето предизвикано од нитрати од земјоделски извори. Без оглед на разликите во земјоделските практики низ регионот, ќе се бараат индивидуални решенија прилагодени на специфичните околности и барања на секоја економија.

За поддршка на адаптацијата на климатските промени во земјоделството, EU4Green е посветена да ги анализира и подобри стратешките пристапи, кои ќе бидат испитани со помош на Постојаната работна група за регионален рурален развој (SWG) во Југоисточна Европа. Понатаму, EU4Green ќе се фокусира на превентивни мерки за одржливо користење на водата во земјоделството преку охрабрување на земјоделците да усвојат практики кои ја зголемуваат ефикасноста на водата и да истражуваат опции за складирање вода. Со ова EU4Green им помага на земјоделските системи да станат поотпорни на климатските промени.

Проектот EU4Green, исто така, ја нагласува важноста на агроеколошките индикатори (АЕИ) за робусни системи за мониторинг. AEI се користат за мерење на влијанието на земјоделските практики врз животната средина, обезбедувајќи вредни податоци за информирање на политиките и донесувањето одлуки преку прикажување на напредок и развој. Ова се усогласува со целите на проектот за промовирање на еколошки и органско земјоделство. Водејќи ги овие промени, EU4Green ја поддржува транзицијата кон поодржлива, позелена иднина за Западен Балкан.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

ВИДИ ПОВЕЌ

eu4green

Окт 09, 2023

ВЕСТИ

Мониторинг и адаптација на климатските промени во земјоделството

EU4Green работилница за агроеколошки индикатори и одржливо користење на водата во земјоделството на 20 и 21 септември во Тирана

Umweltbundesamt

Сеп 11, 2023

ВЕСТИ

ЧЕКОРИ ПРОТИВ ЗАГАДУВАЊЕ СО НИТРАТИ И ПЕСТИЦИДИ

Непречистените отпадни води и отпадните води се главен извор на загадување на водите и исто така претставуваат сериозен проблем во некои области од регионот на Западен Балкан.

Zoe-Fotolia.com_PSC

Мај 09, 2023

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА СЛЕДНАТА ФАЗА

Во понеделник, 8-ми мај 2023 година, Управниот комитет на проектот се состана онлајнсо цел да го одбележи почетокот на новата фаза на EU4Green Проектот и отпочнувањето на спроведувањето на активностите во шесте економии од Западен Балкан.

Chinnapong - Fotolia.com

Јун 17, 2022

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА ПРОЕКТОТ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН

На 17-ти јуни, Агенцијата за животна средина на Австрија (Umweltbundesamt), официјално го започна проектот EU4Green со хибриден настан во Црна Гора.