ODRŽIVA POLJOPRIVREDA

Copyright: Umweltbundesamt

Kao dio svoje posvećenosti izgradnji zelenije budućnosti, EU4Green se aktivno fokusira na promociju održive poljoprivrede, razumijevajući njenu suštinsku povezanost sa zemljištem, vazduhom, biodiverzitetom, zaštitom voda i prilagođavanjem klimatskim promjenama.

EU4Green daje prioritet efikasnom upravljanju tokovima hranljivih materija i stajnjaka, posebno kroz primjenu Direktive o nitratima. Ova direktiva EU ima za cilj da zaštiti površinske i podzemne vode od zagađenja izazvanog nitratima iz poljoprivrednih izvora. Bez obzira na razlike u poljoprivrednim praksama širom regiona, tražiće se individualna rješenja prilagođena specifičnim okolnostima i zahtjevima svake privrede.

Da bi podržao prilagođavanje klimatskim promjenama u poljoprivredi, EU4Green je posvećen analizi i poboljšanju strateških pristupa, koji će biti ispitani uz pomoć Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj (SVG) u jugoistočnoj Evropi. Štaviše, EU4Green će se fokusirati na preventivne mjere za održivo korišćenje vode u poljoprivredi ohrabrujući farmere da usvoje prakse koje povećavaju efikasnost vode i istražujući opcije za skladištenje vode. Ovim EU4Green pomaže poljoprivrednim sistemima da postanu otporniji na klimatske promjene.

Projekat EU4Green takođe naglašava važnost agro-ekoloških indikatora (AEI) za robusne sisteme praćenja. AEI se koriste za mjerenje uticaja poljoprivrednih praksi na životnu sredinu, obezbjeđujući dragocjene podatke za informisanje o politici i donošenju odluka pokazujući napredak i razvoj. Ovo je u skladu sa ciljevima projekta da promoviše ekološki prihvatljivu i organsku poljoprivredu. Pokretanjem ovih promjena, EU4Green podržava tranziciju ka održivijoj, zelenijoj budućnosti Zapadnog Balkana.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

PROČITAJ VIŠE

apr 24, 2024

VIJESTI

Onlajn radionica o AEI i monitoringu u Crnoj Gori

Danas je održana radionica o poljoprivredno-ekološkim indikatorima (AEI) i monitoringu za Crnu Goru, kao dio serije radionica za svaku ekonomiju Zapadnog Balkana.

eu4green

okt 09, 2023

VIJESTI

Monitoring i prilagođavanje klimatskim promjenama u poljoprivredi

EU4Green radionica o agro-ekološkim indikatorima i održivom korištenju vode u poljoprivredi 20. i 21. septembra u Tirani

sep 20, 2023

VIJESTI

Regionalni radni seminar u Tirani adresira izazove održive poljoprivrede

Seminar je imao za cilj uspostavljanje osnove za kontinuiranu saradnju među šest ekonomija, dok se istovremeno poboljšava razumijevanje regionalnih osnova i prilika.

Umweltbundesamt

sep 11, 2023

VIJESTI

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA NITRATIMA I PESTICIDIMA

Netretirani otpad i otpadne vode glavni su izvor zagađenja voda i također izazivaju ozbiljnu zabrinutost u nekim područjima zapadnog Balkana.

Zoe-Fotolia.com_PSC

maj 09, 2023

VIJESTI

EU4GREEN: ULAZAK U SLJEDEĆU FAZU

U ponedjeljak, 8. maja 2023. godine, Odbor za vođenje projekta se sastao online kako bi EU4Green ušao u novu fazu i krenuo prema implementaciji aktivnosti u šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Chinnapong - Fotolia.com

jun 17, 2022

VIJESTI

EU4GREEN: POČETAK PROJEKTA ZA ZAPADNI BALKAN

Dana 17. juna, Umweltbundesamt / Agencija za okoliš Austrije, službeno je pokrenula projekt EU4Green hibridnim događajem u Crnoj Gori.