VIJESTI

Regionalni radni seminar u Tirani adresira izazove održive poljoprivrede

Copyright: Irida Haxhi

Značajan regionalni radni seminar održan je u Tirani 20. septembra, fokusirajući se na dva ključna radna paketa u okviru održive poljoprivrede. Organizovan kao dio kontinuiranih napora da se unaprijedi saradnja i riješe hitni poljoprivredni izazovi, seminar je imao za cilj uspostavljanje osnove za kontinuiranu saradnju među šest ekonomija, dok se istovremeno poboljšava razumijevanje regionalnih osnova i prilika.

Prvog dana seminara fokus je bio na radnom paketu koji se odnosi na poljoprivredne indikatore i monitoring okoline. Stručnjaci i zainteresovane strane su se upustili u diskusije usmjerene na razvoj strategija za efikasno praćenje poljoprivrednih praksi i njihovih ekoloških uticaja. Cilj je bio postavljanje temelja za informisano donošenje odluka i održivo upravljanje poljoprivredom.

Drugi dan, pažnja je prebačena na strateške pristupe prilagođavanju klimatskim promjenama u poljoprivredi, kao i mjere za održivo korištenje i skladištenje vode u poljoprivredi. Učesnici su se angažovali u sveobuhvatnim dijalozima, oslanjajući se na ekspertizu poljoprivrednih i ekoloških specijalista iz svih korisničkih regiona. Diskusije su se fokusirale na identifikovanje inovativnih rješenja za suočavanje sa izazovima koje donose klimatske promjene i nestašica vode, ključnih aspekata u osiguranju otpornosti i održivosti poljoprivrednih praksi.

Radni seminar je stvorio okruženje pogodno za dubinsku, ličnu razmjenu, olakšavajući dijeljenje najboljih praksi i istraživanje zajedničkih prilika. Okupljajući različite perspektive i ekspertizu, seminar je imao za cilj da podstakne proaktivne napore ka razvoju održivih rješenja za regionalne poljoprivredno-ekološke izazove.

Nadalje, očekuje se da će uvide i strategije generisane tokom seminara informisati postojeće inicijative i oblikovati buduće saradnje usmjerene ka promovisanju održivih poljoprivrednih praksi širom regiona. Ovaj događaj je naglasio značaj kolektivne akcije i dijeljenja znanja u suočavanju sa složenim izazovima sa kojima se susreće poljoprivreda u modernoj eri.