SMANJENJE ZAGAĐENJA TLA

Copyright: iStockphoto.com-melhi_

Zapadni Balkan usmjerava svoje napore u aspekt Zelene agende koji je vrlo blizak svima: smanjenje zagađenja tla. Ova inicijativa je u skladu sa Strategijom EU o tlu za 2030. godinu i označava posvećenost projekta da se prioritet stavi na kvalitet tla, njegovanje zdravije životne sredine i zdravijeg društva.

Primarni ciljevi ove inicijative su ambiciozni, ali i ostvarivi: inicijalizacija identifikacije difuznog zagađenja zemljišta i kontaminiranih lokacija, vodstvo u stvaranju inventara i registra ovih lokacija, kao i određivanje sanacije onih koji predstavljaju značajan rizik po ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Krajnja vizija je da do 2050. sva zemljišta na Zapadnom Balkanu budu u „dobrom stanju“, što je cilj koji je u skladu sa Zakonom o monitoringu zemljišta EU koji je predložen u julu 2023. godine.

Ova inicijativa je podržana sa tri ključna radna paketa. Uspostavljanje monitoringa difuznog zagađenja zemljišta, kako bi se ojačali kapaciteti za praćenje kvaliteta zemljišta na Zapadnom Balkanu kako bi se poboljšalo razumijevanje oblasti koje zahtijevaju zaštitu zemljišta od difuznog zagađenja i degradacije.

Pored toga, pokrenuti će se inventarizacija kontaminiranih lokacija identifikovanjem kontaminiranih lokacija i ključnih aktivnosti zagađivanja zemljišta. EU4Green će postaviti temelje za procjenu, određivanje prioriteta i sanaciju ovih lokacija. Ovaj radni paket je ključan za unaprjeđenje razmjene znanja i identifikovanje najboljih praksi za ublažavanje zagađenja zemljišta.

Uvođenjem usklađenih laboratorijskih objekata i kapaciteta, EU4Green naglašava važnost posjedovanja pouzdanih podataka u svim ekološkim medijima. Usklađivanjem metoda, kontrolom kvaliteta i koordinacijom laboratorijskih objekata u šest ekonomija, ova akcija će postaviti teren za uspješnu implementaciju Zelene agende.

PROČITAJ VIŠE

Umweltbundesamt

nov 08, 2023

VIJESTI

Zagađenje tla – intervju s EU4Green stručnjacima

Prema smjernicama Zelene agende za Zapadni Balkan, borba protiv degradacije zemljišta i obnova degradiranog zemljišta trebalo bi da uključuje održivu proizvodnju hrane, očuvanje ekosistema i obnavljanje zemljišta.

okt 17, 2023

VIJESTI

Međunarodna radionica na temu zagađenja tla i strategija monitoringa

Posvećena rješavanju problema zagađenja tla i strategija monitoringa, međunarodna radionica održana u Tirani, okupila je stručnjake i zainteresovane strane iz Evrope i Zapadnog Balkana.

Zoe-Fotolia.com_PSC

maj 09, 2023

VIJESTI

EU4GREEN: ULAZAK U SLJEDEĆU FAZU

U ponedjeljak, 8. maja 2023. godine, Odbor za vođenje projekta se sastao online kako bi EU4Green ušao u novu fazu i krenuo prema implementaciji aktivnosti u šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Chinnapong - Fotolia.com

jun 17, 2022

VIJESTI

EU4GREEN: POČETAK PROJEKTA ZA ZAPADNI BALKAN

Dana 17. juna, Umweltbundesamt / Agencija za okoliš Austrije, službeno je pokrenula projekt EU4Green hibridnim događajem u Crnoj Gori.