ZELENO OBRAZOVANJE

Copyright: Umweltbundesamt

Zeleno obrazovanje i zelene vještine služe kao katalizator transformacije. EU4Green uvodi inovativne nastavne metodologije, posebno razvoj modula za mikrokredite, u saradnji sa Inicijativom za reformu obrazovanja Jugoistočne Evrope (ERI SEE). Ovi moduli su dizajnirani da njeguju suštinske zelene vještine, obuhvatajući ključne oblasti kao što su ekološka svijest, energetska efikasnost i održiva poljoprivreda.

Izazov leži u rješavanju jaza u vještinama i kvalitetu obrazovanja na Zapadnom Balkanu. Region je postigao napredak u svom obrazovnom pejzažu, ali ima još mnogo toga da se uradi kako bi se uskladio sa globalnim standardima. Stoga je EU4Green posvećen unaprjeđenju kvaliteta i relevantnosti formalnog obrazovanja i promovisanju sticanja dodatnih kompetencija. Projekat ulaže u inicijative za podizanje standarda nastave, obogaćivanje obuke nastavnika i podsticanje kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Misija EU4Green-a je da radi ka zelenim, održivim ekonomijama na Zapadnom Balkanu. Kroz posvećenost visokokvalitetnom zelenom obrazovanju, cilj je da se buduće generacije osposobe sa vještinama i znanjem potrebnim za napredovanje u zelenoj ekonomiji.

Diana Medre_Climate Change PIX EEA

Copyright: Diana Medre_Climate Change PIX EEA

PROČITAJ VIŠE

apr 26, 2024

VIJESTI

REGIONALNA RADIONICA O ZELENOJ TRANZICIJI SA NVO-IMA

EU4Green, u saradnji sa WUS-om, održao je uspješnu radionicu o Zelenoj tranziciji ove sedmice, sa učešćem više od 20 nevladinih organizacija (NVO) iz šest ekonomija Zapadnog Balkana.

okt 04, 2023

VIJESTI

Regionalna radionica u Sarajevu istražuje Zelenu edukaciju i module mikropriznanja

Glavni cilj bio je podržati Zapadni Balkan u usklađivanju sa Zelenom agendom i postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Zoe-Fotolia.com_PSC

maj 09, 2023

VIJESTI

EU4GREEN: ULAZAK U SLJEDEĆU FAZU

U ponedjeljak, 8. maja 2023. godine, Odbor za vođenje projekta se sastao online kako bi EU4Green ušao u novu fazu i krenuo prema implementaciji aktivnosti u šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Chinnapong - Fotolia.com

jun 17, 2022

VIJESTI

EU4GREEN: POČETAK PROJEKTA ZA ZAPADNI BALKAN

Dana 17. juna, Umweltbundesamt / Agencija za okoliš Austrije, službeno je pokrenula projekt EU4Green hibridnim događajem u Crnoj Gori.