VIJESTI

REGIONALNA RADIONICA O ZELENOJ TRANZICIJI SA NVO-IMA

Copyright: Mak Kapetanovic

Uz podršku partnerske organizacije EU4Green-a, Svjetske Univerzitetske Službe Austrije (WUS), radionica pod nazivom “ZELENA TRANZICIJA – REGIONALNE POTREBE ZA IZGRADNJU KAPACITETA NEVLADINIH ORGANIZACIJA” imala je za cilj prikupljanje saznanja od strane NVO-a. Program radionice obuhvatio je postojeće kratke obuke relevantne za zelenu tranziciju, diskusije o ključnim pitanjima zelene tranzicije u svakoj ekonomiji i pripremu portfolija za cjeloživotno učenje o Zelenoj tranziciji unutar EU4Green-a. Pored toga, učesnici su podijelili podatke i perspektive o pružaocima obuka, glavnim korisničkim grupama i primarnim preprekama.

NVO su osnažene da izraze svoje potrebe i doprinesu svojim specifičnim iskustvima u suočavanju sa Zelenom tranzicijom u regionu Zapadnog Balkana, oblikujući tako zajedničko razumijevanje “Zelene tranzicije” i njenih komponenti. Identifikacija i mapiranje postojećih obuka i edukativnih napora olakšali su prikupljanje tema i ulaznih podataka za razvoj osnovnog obrazovnog modula o “Zelenoj tranziciji” i definisanje važnih ciljnih grupa. Program je također omogućio prikupljanje dodatnih relevantnih informacija iz ekspertize NVO-a radi podrške implementaciji EU4Green-a i aktivnosti Zelene edukacije.

Sve učestvujuće NVO pružile su povratne informacije na inpute od svojih kolega iz drugih ekonomija, što je omogućilo izuzetnu priliku za razmjenu, učenje i međusobnu pomoć u identifikaciji, diskusiji i postavljanju osnova za razvoj novih programa.

Kroz ovaj proces postalo je očigledno da se ekonomije suočavaju sa sličnim izazovima, uključujući potrebu za strategijom pristupa zelenoj tranziciji, vladavinom prava, pitanjima kapaciteta institucija, kao i oslanjanje na ugalj kao izvor energije. Ova dragocjena saznanja bit će uzeta u obzir prilikom razvoja modula i portfolija. EU4Green trenutno priprema portfelj za operatere za tretman otpadnih voda, a u toku je razmjena sa tematskim koordinatorima na Zapadnom Balkanu, u kojoj su općine u Albaniji već izrazile interes za obuku o Cirkularnoj ekonomiji (CE). Pilot projekat obuke o CE-u planiran je da započne u prvom kvartalu 2025. godine.