VESTI

Regionalna radionica o zelenoj tranziciji sa nevladinim organizacijama

Copyright: Mak Kapetanovic

Sa podrškom projektnog partnera World University Service Austria (WUS), radionica ZELENI PRELAZAK – REGIONALNE POTREBE ZA IZGRADNJU KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA služila je za prikupljanje ulaznih podataka i nadograđivanje ekspertize OCD-a. Program radionice obuhvatio je postojeće kratke obuke relevantne za zeleni prelazak, diskusiju o ključnim pitanjima zelenog prelaska u svakoj ekonomiji i diskusiju o pripremi portfolija za doživotno učenje o Zelenom prelasku unutar EU4Green. Osim toga, učesnici su pružili informacije i stavove o pružaocima obuka, glavnim korisničkim grupama i glavnim preprekama.

OCD-i su imali priliku da izraze potrebe i doprinesu svojim specifičnim iskustvima u suočavanju sa Zelenim prelaskom u regionu Zapadnog Balkana, kako bi oblikovali zajedničko razumevanje „Zelenog prelaska“ i njegovih komponenti. Identifikacija i mapiranje trenutnih napora obuke i obrazovanja omogućili su prikupljanje tema i ulaznih podataka za razvoj osnovnog obrazovnog modula o „Zelenom prelasku“ i definisanje važnih ciljnih grupa. Program je takođe omogućio prikupljanje dodatnih relevantnih informacija iz ekspertize OCD-a radi podrške implementaciji EU4Green-a i aktivnostima zelenog obrazovanja.

Svi učestvujući OCD-i pružili su povratne informacije o ulaznim podacima svojih kolega iz drugih ekonomija. Ovaj pristup pružio je izuzetnu priliku za razmenu, učenje i međusobnu pomoć u identifikovanju, diskusiji i generisanju osnova za razvoj novih modula učenja.

Kroz ovaj proces postalo je jasno da se ekonomije bore sa mnogim sličnim problemima, kao što su potreba za boljim strateškim pristupom zelenom prelasku, vladavina prava, niska kapacitetnost institucija, ali i zavisnost od uglja kao izvora energije i nedovoljno razvijeno upravljanje otpadom. Ovi dragoceni ulazi biće uzeti u obzir u razvoju modula i portfolija.

EU4Green trenutno priprema portfolija za operatore postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a u toku je razmena sa tematskim koordinatorima na Zapadnom Balkanu i opštinama u Albaniji o njihovom interesu za obuku o Cirkularnoj Ekonomiji (CE).
Pilotiranje portfolija za zeleni prelazak planirano je da počne u prvom kvartalu 2025. godine.