CIRKULARNA EKONOMIJA

Copyright: Osman Kartal, Sustainably Yours - EEA

U 2020. godini, šest ekonomija Zapadnog Balkana se obavezalo da će trasirati put ka održivoj cirkularnoj ekonomiji, kao deo sprovođenja Zelene agende. Da bi koncept cirkularne ekonomije oživeo, svaka privreda je definisala svoje akcije kako bi zadovoljila lokalne potrebe.

 

EU4Green podržava ove inicijative u odabranim oblastima. U Albaniji, fokus je na lokalnom nivou, gde će opštinsko osoblje biti upoznato sa praktičnim merama cirkularne ekonomije. U Bosni i Hercegovini i na Kosovu* poslovni sektor će biti angažovan kroz promociju cirkularne ekonomije, odnosno novih poslovnih modela. Prevencija otpada je na vrhu dnevnog reda aktivnosti EU4Green u dve ekonomije: Severna Makedonija će razvijati plan prevencije otpada za javne institucije, a Srbija radi na nacionalnom planu za prevenciju otpada. U Crnoj Gori, EU4Green će podržati razvoj akcionog plana cirkularne ekonomije, koji treba da oživi postojeću mapu puta.

Projekat EU4Green procenjuje prenosivost ovih lokalnih inicijativa širom ekonomija Zapadnog Balkana, podstičući na taj način razmenu najboljih praksi u cilju stvaranja održive cirkularne ekonomije.

Andrei Marin, My City /EEA

Copyright: Andrei Marin, My City /EEA

PROČITAJ VIŠE

Chinnapong - Fotolia.com

10. 11. 2023.

VESTI

Put Kosova* ka novim modelima cirkularnog poslovanja

Kosovo* teži održivoj cirkularnoj ekonomiji i otvara put ka novim modelima cirkularnog poslovanja.

21. 09. 2023.

VESTI

USKLAĐENOST ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM CRNE GORE SA EU REGULATIVOM

U kojoj meri je crnogorski nacrt zakona o upravljanju otpadom usklađen sa okvirnom EU Direktivom o otpadu?

Zoe-Fotolia.com_PSC

09. 05. 2023.

VESTI

EU4GREEN: ULAZAK U SLEDEĆU FAZU

U ponedeljak, 8. maja 2023. godine, Odbor za vođenje projekta se virtuelno sastao kako bi EU4Green ušao u novu fazu i krenuo prema implementaciji aktivnosti u šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Chinnapong - Fotolia.com

17. 06. 2022.

VESTI

EU4GREEN: POČETAK PROJEKTA ZA ZAPADNI BALKAN

Dana 17. juna, Umweltbundesamt, Agencija za životnu sredinu Austrije, službeno je pokrenula projekat EU4Green hibridnim događajem u Crnoj Gori.