ZELENE FINANSIJE

Copyright: Umweltbundesamt

Kako Zapadni Balkan ide ka zelenijoj budućnosti, razumevanje finansijskog ambijenta, dostupnih programa finansiranja i suštinska pismenost u održivim finansijama, postaju ključni faktori. Privredama Zapadnog Balkana biće omogućeno da artikulišu potrebe koje se odnose na implementaciju Zelene agende u programiranju Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III).

Projekat EU4Green, uvažavajući ove izazove, predlaže strategije i alate kako bi se Zapadni Balkan bolje opremio za ovu transformaciju. Put napred leži u stvaranju zajedničkog jezika za održivo finansiranje, poboljšanju razumevanja dostupnih programa finansiranja i angažovanju lokalnih finansijskih institucija u zelenoj tranziciji.

 

EU4Green će obezbediti obuku o razumevanju i korišćenju zelenih finansija za javni i privatni sektor šest ekonomija Zapadnog Balkana. Ova inicijativa ima za cilj stvaranje zajedničkog jezika održivog finansiranja, osnažujući zainteresovane strane da poboljšaju pristup finansiranju i mobilišu dodatna sredstva za sprovođenje Zelene agende za Zapadni Balkan.

Projekat će razviti preglede dostupnih finansijskih instrumenata koji su laki za korisnika, poboljšati bazu znanja i olakšati korišćenje postojećih platformi ili alata.

EU4Green naglašava važnost angažovanja lokalnog finansijskog sektora, podizanja svesti o rizicima vezanim za klimu i promovisanja strategija za ublažavanje ovih rizika. Ovi napori će pomeriti fokus ka zelenijim projektima i mobilisati privatno finansiranje.

Konačno, angažovanje sa lokalnim nacionalnim i centralnim bankama je ključno za usklađivanje nacionalnih propisa sa regulatornim okvirom EU za održivo finansiranje.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

PROČITAJ VIŠE

Zoe-Fotolia.com_PSC

09. 05. 2023.

VESTI

EU4GREEN: ULAZAK U SLEDEĆU FAZU

U ponedeljak, 8. maja 2023. godine, Odbor za vođenje projekta se virtuelno sastao kako bi EU4Green ušao u novu fazu i krenuo prema implementaciji aktivnosti u šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Chinnapong - Fotolia.com

17. 06. 2022.

VESTI

EU4GREEN: POČETAK PROJEKTA ZA ZAPADNI BALKAN

Dana 17. juna, Umweltbundesamt, Agencija za životnu sredinu Austrije, službeno je pokrenula projekat EU4Green hibridnim događajem u Crnoj Gori.