SMANJENJE ZAGAĐENJA VODE

Copyright: Umweltbundesamt

Dok Sofijska deklaracija postavlja osnovu za suočavanje sa izazovima vezanim za vodu na Zapadnom Balkanu, i dalje su potrebni značajni napori i resursi kako bi se poboljšalo usklađivanje regiona sa standardima za voda EU. Projekat EU4Green stvara vitalni korak ka premošćivanju ovog jaza i osiguravanju održive budućnosti za Zapadni Balkan.

Da bi rešio ova pitanja, projekat EU4Green je dao prioritetne akcije u tri oblasti: monitoring vode, implementacija Direktive o tretmanu gradskih otpadnih voda i implementacija Direktive o nitratima.

Monitoring vode je ključan za integrisano upravljanje vodnim resursima i održivo upravljanje vodama. Kroz projekat će biti obezbeđene radionice i obuka o dizajnu mreže, uzorkovanju, procedurama procene i izveštavanju.

 

Direktiva o tretmanu gradskih otpadnih voda ima za cilj da zaštiti vodenu sredinu od štetnih efekata ispuštanja gradskih otpadnih voda. Projekat EU4Green će ojačati implementaciju Direktive i ponuditi radionice i obuke o upravljanju muljem, definisanju uloga i odgovornosti, harmonizaciji parametara, formatima za razmenu podataka i razvoju procedura upravljanja podacima.

Direktiva o nitratima nastoji da zaštiti kvalitet vode sprečavanjem da nitrati iz poljoprivrednih izvora zagađuju podzemne i površinske vode, kao i promovisanjem dobre poljoprivredne prakse. EU4Green će primeniti regionalni pristup kombinovan sa bilateralnim radom u skladu sa individualnim potrebama korisnika, naglašavajući saradnju u sektoru voda i poljoprivrede.

iStockphoto.com - Thomas Vogel

Copyright: iStockphoto.com - Thomas Vogel

PROČITAJ VIŠE

22. 03. 2024.

VESTI

Svetski dan voda

Naš cilj je osigurati čistu i bezbednu vodu za sve zajednice u regionu Zapadnog Balkana.

Umweltbundesamt

11. 09. 2023.

VESTI

MERE PROTIV ZAGAĐENJA NITRATIMA I PESTICIDIMA

Neprečišćena kanalizacija i otpadne vode glavni su izvor zagađenja voda i predstavljaju ozbiljan problemu nekim područjima Zapadnog Balkana.

Umweltbundesamt

23. 06. 2023.

VESTI

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ŠTITI ŽIVOTNU SREDINU I ZDRAVLJE

Pravilno prečišćavanje otpadnih voda u urbanim područjima ključna je za poboljšanje javnog zdravlja i blagostanja životne sredine.

Zoe-Fotolia.com_PSC

09. 05. 2023.

VESTI

EU4GREEN: ULAZAK U SLEDEĆU FAZU

U ponedeljak, 8. maja 2023. godine, Odbor za vođenje projekta se virtuelno sastao kako bi EU4Green ušao u novu fazu i krenuo prema implementaciji aktivnosti u šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Chinnapong - Fotolia.com

17. 06. 2022.

VESTI

EU4GREEN: POČETAK PROJEKTA ZA ZAPADNI BALKAN

Dana 17. juna, Umweltbundesamt, Agencija za životnu sredinu Austrije, službeno je pokrenula projekat EU4Green hibridnim događajem u Crnoj Gori.