VESTI

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ŠTITI ŽIVOTNU SREDINU I ZDRAVLJE

Copyright: Umweltbundesamt

Pravilno prečišćavanje otpadnih voda u urbanim područjima ključna je za poboljšanje javnog zdravlja i blagostanja životne sredine. Učinkovitom obradom otpadnih voda smanjuje se širenje bolesti prenosivih vodom, štite se vodni resursi i minimalizuju zdravstveni rizici. Takođe se sprečava zagađenje izvora pitke vode i štiti vodeni ekosistem od štetnih zagađivača. Implementacija snažnih sistema za obradu otpadnih voda ključna je za promociju blagostanja životne sredine i postizanje održivog razvoja.

U regionu Zapadnog Balkana, koji se suočava sa ozbiljnim izazovima u zaštiti vodenih sredina od štetnih učinaka ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda , EU Direktiva o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD) igra ključnu ulogu. Ova direktiva pruža okvir za pravilno uklanjanje zagađivača iz komunalnih otpadnih voda, za dobrobit stanovništva urbanih područja i životne sredine. Prepoznata kao prioritet unutar evropske Zelene agende, UWWTD doprinosi razmeni znanja i ciljevima Evropskog Zelenog dogovora.

Kako bi podržao implementaciju UWWTD, projekat EU4Green okuplja relevantne predstavnike regiona Zapadnog Balnaka i stručnjake iz Agencije za životnu sredinu Austrije. Tokom juna i jula, status implementacije UWWTD-a u regiji razmatran je na radionicama održanim u svakoj zemlji Zapadnog Balkana. Rešavanjem zajedničkih izazova i razmenom najboljih praksi, EU4Green ima za cilj da podrži vlade zapadnog Balkana u usvajanju i potpunoj implementaciji UWWTD-a, čime se sprečava zagađenje voda, štiti ljudsko zdravlje i unapređuje životna sredina.

KORAK PO KORAK PREMA EFIKASNOM PREČIŠĆAVANJU OTPADNIH VODA

Glavni fokus radionica bio je podržati WB6 u uspostavljanju učinkovitih strategija za upravljanje muljem iz otpadnih voda i pojednostavljenje mehanizama redovnog izveštavanja. Stoga je razgovarano s nacionalnim predstavnicima iz sektora zdravstva i vodoprivrede o stvaranju sveobuhvatnih programa praćenja ispuštanja otpadnih voda. To ne obuhvata samo praktične aspekte rutina praćenja i definisanja parametara, već takođe ističe potrebu za upravljanjem podacima i procesima izveštavanja.

Na regionalnom nivou, postoji potreba za povećanjem stope priključenja na sabirne sisteme i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.Radionice označavaju prvi korak EU4Green-a u jačanju korisnika u regiji kako bi razvili akcije koje će ubrzati uspostavljanje i razvoj ovih ključnih infrastruktura.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

PRETVARANJE IZAZOVA U MOGUĆNOSTI

Zelena agenda je sveobuhvatan plan koji nastoji da postigne održivost životne sredine i društveno-ekonomsku transformaciju. To uključuje prelazak na ekonomiju sa niskim sadržajem ugljenika, promovisanje obnovljive energije, održivu poljoprivredu i očuvanje biodiverziteta. Društvena jednakost, inkluzivnost i održivi obrasci potrošnje takođe su naglašeni da bi se izgradila otporna i pravedna budućnost za sve.

Projekat EU4Green podržava Zapadni Balkan u njegovoj tranziciji ka modernim, resursno efikasnim i konkurentnim ekonomijama. Finansiran od strane Evropske unije i austrijske vlade, EU4Green podržava Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo*, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Srbiju u ozelenjavanju njihovih privreda u konsultaciji sa svim relevantnim partnerima i u poboljšanju praćenja i izveštavanja. Projekat sprovodi Agencija za životnu sredinu Austrije u saradnji sa vladama, institucijama i delegacijama EU na Zapadnom Balkanu, težeći održivoj i prosperitetnoj budućnosti regiona.