VIJESTI

OBRADA OTPADNIH VODA ŠTITI OKOLIŠ I ZDRAVLJE

Copyright: Umweltbundesamt

Pravilna obrada otpadnih voda u urbanim područjima ključna je za poboljšanje javnog zdravlja i okolišnog blagostanja. Učinkovitom obradom otpadnih voda smanjuje se širenje bolesti prenosivih vodom, štite se vodni resursi i minimiziraju zdravstveni rizici. Također se sprječava onečišćenje izvora pitke vode i štiti akvatični ekosustav od štetnih zagađivača. Implementacija snažnih sustava za obradu otpadnih voda ključna je za promociju blagostanja zajednice i postizanje održivog razvoja.

U zapadnobalkanskoj regiji, koja se suočava s ozbiljnim izazovima u zaštiti vodnog okoliša od štetnih učinaka ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda, EU Direktiva o obradi komunalnih otpadnih voda (UWWTD) igra ključnu ulogu. Ova direktiva pruža okvir za pravilno uklanjanje zagađivača iz urbanih otpadnih voda, za dobrobit stanovništva urbanih područja i okoliš. Prepoznata kao prioritet unutar Evropske Zelene agende, UWWTD doprinosi zajedničkom znanju i ciljevima Evropskog Zelenog dogovora.

Kako bi podržao implementaciju UWWTD, projekt EU4Green okuplja relevantne predstavnike zapadnobalkanske regije i stručnjake iz Agencije za okoliš Austrije. Tokom juna i jula, status implementacije UWWTD-a u regiji razmatran je na radionicama održanim u svakoj ekonomiji zapadnog Balkana. Rješavanjem zajedničkih izazova i razmjenom najboljih praksi, EU4Green ima za cilj podržati vlasti zapadnog Balkana u usvajanju i potpunoj implementaciji UWWTD-a, čime se spriječava zagađenje voda, štiti ljudsko zdravlje i unapređuje okoliš.

KORAK PO KORAK PREMA EFIKASNOJ OBRADI OTPADNIH VODA

Glavni fokus radionica bio je podržati WB6 u uspostavi učinkovitih strategija za upravljanje muljem iz otpadnih voda i pojednostavljenje redovnih mehanizama izvještavanja. Stoga je razgovarano s nacionalnim predstavnicima iz sektora zdravstva i vodoprivrede o stvaranju sveobuhvatnih programa praćenja ispuštanja otpadnih voda. To ne obuhvata samo praktične aspekte rutina praćenja i definisanja parametara, već također ističe potrebu za upravljanjem podacima i procesima izvještavanja.

Na regionalnoj razini, postoji potreba za poboljšanjem stopa povezivanja s sustavima za prikupljanje i postrojenjima za obradu otpadnih voda. Radionice označavaju prvi korak EU4Green-a u jačanju korisnika u regiji kako bi razvili akcije koje će ubrzati uspostavu i razvoj ovih ključnih infrastruktura.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

PRETVARANJE IZAZOVA U MOGUĆNOSTI

Zelena agenda je sveobuhvatan plan koji nastoji da postigne održivost okoliša i društveno-ekonomsku transformaciju. To uključuje prelazak na ekonomiju sa niskim sadržajem ugljenika, promovisanje obnovljive energije, održivu poljoprivredu i očuvanje biodiverziteta. Društvena jednakost, inkluzivnost i održivi obrasci potrošnje takođe su naglašeni da bi se izgradila otporna i pravedna budućnost za sve.

Projekat EU4Green podržava Zapadni Balkan u njegovoj tranziciji ka modernim, resursno efikasnim i konkurentnim ekonomijama. Finansiran od strane Evropske unije i austrijske vlade, EU4Green podržava Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo*, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju u ozelenjavanju njihovih privreda u konsultaciji sa svim relevantnim partnerima i u poboljšanju praćenja i izvještavanja. Projekat sprovodi Agencija za okoliš Austrije u saradnji sa vladama, institucijama i delegacijama EU na Zapadnom Balkanu, težeći održivoj i prosperitetnoj budućnosti regiona.