SMANJENJE ZAGAĐENJA VAZDUHA

Copyright: Umweltbundesamt

Svih šest ekonomija Zapadnog Balkana pati od lošeg kvaliteta vazduha, posebno tokom zime. Analizom postojećeg stanja, identifikovanjem nedostataka i strategijom neophodnog rada, privrede teže ka značajnom poboljšanju kvaliteta vazduha, a samim tim i realizaciji Zelene agende.

U okviru EU4Green-a određeni su radni paketi koji se bave sa nekoliko ključnih oblasti u vezi sa upravljanjem kvalitetom vazduha, monitoringom i izveštavanjem o emisijama.

U cilju poboljšanja upravljanja kvalitetom vazduha u regionu, EU4Green će podržati razvoj planova za kvalitet vazduha sa fokusom na dva glavna izvora zagađenja vazduha – grejanje u domaćinstvima i sagorevanje poljoprivrednog otpada.

 

Nacionalne referentne laboratorije (NRL) obezbeđuju kvalitet dobijenih podataka o kvalitetu vazduha i njihovu usklađenost prema nacionalnim i međunarodnim standardima. Već uspostavljeni NRL u Crnoj Gori predstavlja presedan za druge ekonomije Zapadnog Balkana. U EU4Green-u će se raspravljati o zahtevima za NRL u svih šest ekonomija i razviti specifični pristupi za implementaciju.

Praćenjem zagađivača kao što su teški metali, PAH i VOC, hemijske laboratorije su ključne u borbi protiv zagađenja vazduha. Iz tog razloga, EU4Green ima za cilj da ojača kapacitete hemijskih laboratorija u osiguranju i kontroli kvaliteta; proširenje skupa praćenih parametara predstavlja priliku za dalje napredovanje.

Monitoring  indikatora eko sistema obuhvata vazduh, ali i vegetaciju, šume, zemljište i vodu. Saradnja različitih aktera je stoga neophodna i biće uspostavljena kroz EU4Green. Plan implementacije za sistem praćenja biće razvijen u skladu sa budućim zakonskim zahtevima.

Odgovornost Zapadnog Balkana za kvalitet vazduha takođe će biti podržana radnim paketom EU4Green o izveštavanju o emisijama u vazduhu i predlozima obaveza za smanjenje emisija.

Leonid Nyshko - Fotolia.com

Copyright: Leonid Nyshko - Fotolia.com

PROČITAJ VIŠE

Zoe-Fotolia.com_PSC

09. 05. 2023.

VESTI

EU4GREEN: ULAZAK U SLEDEĆU FAZU

U ponedeljak, 8. maja 2023. godine, Odbor za vođenje projekta se virtuelno sastao kako bi EU4Green ušao u novu fazu i krenuo prema implementaciji aktivnosti u šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Chinnapong - Fotolia.com

17. 06. 2022.

VESTI

EU4GREEN: POČETAK PROJEKTA ZA ZAPADNI BALKAN

Dana 17. juna, Umweltbundesamt, Agencija za životnu sredinu Austrije, službeno je pokrenula projekat EU4Green hibridnim događajem u Crnoj Gori.