PROCESI PRAĆENJA I IZVEŠTAVANJA ZA ZAZB

Copyright: pressmaster-Fotolia.com_

Zelena agenda omogućava tranziciju Zapadnog Balkana u moderne, resursno efikasne i konkurentne ekonomije u kojima je rast odvojen od emisije gasova staklene bašte, korišćenja resursa i stvaranja otpada i gde se teži klimatskoj otpornosti. Praćenje sprovođenja ovako složenih politika zahteva vreme i dobro poznavanje postojećih sistema praćenja i izveštavanja.

 

Prepoznajući potrebu za efikasnim i zajedničkim regionalnim sistemom monitoringa, lideri Zapadnog Balkana poverili su Savetu za regionalnu saradnju (RCC) da uspostavi takav sistem na regionalnom nivou. Na nacionalnom nivou, Agencija za životnu sredinu Austrije razrađuje koncept analize nacionalnog Zelenog plana za praćenje, koji se fokusira na izvodljivost praćenja široke i višesektorske implementacije politike prema konkretnim, merljivim indikatorima. Stoga će se analizirati postojeći nacionalni sistemi za praćenje i izveštavanje i njihov trenutni nivo sadržaja i funkcionisanja. Učešće Zapadnog Balkana u povezanim mrežama i programima EU i njegovi tokovi podataka sastavni su deo ove analize. Na osnovu toga, biće izrađena mapa puta za okvir za praćenje i izveštavanje.

Razvoj ovog novog okvira za praćenje je značajna prekretnica. To predstavlja priliku da se kvantifikuju i kvalifikuju koraci koji su napravljeni u ostvarivanju Zelene agende. Sprovođenjem ovog okvira, šest ekonomija Zapadnog Balkana postavljaju standard za druge regione, pokazujući svoju posvećenost održivoj budućnosti.

Razvoj ovog novog okvira za praćenje je značajna prekretnica. To predstavlja priliku da se kvantifikuju i kvalifikuju koraci koji su napravljeni u ostvarivanju Zelene agende. Sprovođenjem ovog okvira, šest ekonomija Zapadnog Balkana postavljaju standard za druge regione, pokazujući svoju posvećenost održivoj budućnosti.

FranzRokop

Copyright: FranzRokop

PROČITAJ VIŠE

Zoe-Fotolia.com_PSC

09. 05. 2023.

VESTI

EU4GREEN: ULAZAK U SLEDEĆU FAZU

U ponedeljak, 8. maja 2023. godine, Odbor za vođenje projekta se virtuelno sastao kako bi EU4Green ušao u novu fazu i krenuo prema implementaciji aktivnosti u šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Chinnapong - Fotolia.com

17. 06. 2022.

VESTI

EU4GREEN: POČETAK PROJEKTA ZA ZAPADNI BALKAN

Dana 17. juna, Umweltbundesamt, Agencija za životnu sredinu Austrije, službeno je pokrenula projekat EU4Green hibridnim događajem u Crnoj Gori.