ЗЕЛЕНИ ФИНАНСИИ

Copyright: Umweltbundesamt

Како што Западен Балкан се движи кон позелена иднина, разбирањето на финансискиот пејзаж, достапните програми за финансирање и основната писменост во одржливите финансии стануваат клучни фактори. На економиите од Западен Балкан ќе им се овозможи да ги артикулираат потребите поврзани со спроведувањето на Зелената агенда во програмирањето на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) III.

Проектот EU4Green, признавајќи ги овие предизвици, предлага стратегии и алатки за подобро опремување на Западен Балкан за оваа трансформација. Патот напред лежи во создавање заеднички јазик за одржливи финансии, подобрување на разбирањето на достапните програми за финансирање и ангажирање на локалните финансиски институции во зелената транзиција.

EU4Green ќе обезбеди обука за разбирање и користење на зелените финансии за јавниот и приватниот сектор од шесте економии од Западен Балкан. Оваа иницијатива има за цел да создаде заеднички јазик за одржливи финансии, овластувајќи ги засегнатите страни да го подобрат пристапот до финансирање и да мобилизираат дополнителни средства за спроведување на Зелената агенда за Западен Балкан.

Проектот ќе развие кориснички прегледи на достапните инструменти за финансирање, ќе ја подобри базата на знаење и ќе го олесни користењето на постоечките платформи или алатки.

EU4Green ја нагласува важноста од ангажирање на локалниот финансиски сектор, подигање на свеста за ризиците поврзани со климата и промовирање стратегии за ублажување на овие ризици. Овие напори ќе го пренасочат фокусот кон поеколошки проекти и ќе мобилизираат приватно финансирање.

Конечно, ангажманот со локалните национални и централни банки е од клучно значење за усогласување на националните регулативи со регулаторната рамка за одржливи финансии на ЕУ.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

ВИДИ ПОВЕЌ

Zoe-Fotolia.com_PSC

Мај 09, 2023

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА СЛЕДНАТА ФАЗА

Во понеделник, 8-ми мај 2023 година, Управниот комитет на проектот се состана онлајнсо цел да го одбележи почетокот на новата фаза на EU4Green Проектот и отпочнувањето на спроведувањето на активностите во шесте економии од Западен Балкан.

Chinnapong - Fotolia.com

Јун 17, 2022

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА ПРОЕКТОТ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН

На 17-ти јуни, Агенцијата за животна средина на Австрија (Umweltbundesamt), официјално го започна проектот EU4Green со хибриден настан во Црна Гора.