Политика за приватност

Политика за приватност

Заштитата на вашите лични податоци е прашање од големо значење за нас. Затоа, вашите податоци ќе бидат обработени само доколку постои правна основа за тоа (GDPR, Закон за телекомуникации 2003 година, Закон за заштита на податоци). На овие страници ќе најдете информации за најважните аспекти на обработката на податоците во врска со користењето на нашата веб-страница.

Контактирајте не

Ако не контактирате користејќи ги нашите онлајн формулари или преку е-пошта, личните податоци што ги давате ќе се користат само за целите на справување со вашето барање. Вашите податоци ќе се чуваат шест месеци за да ни овозможат да се справиме со сите дополнителни прашања во случај да се појават. Ние нема да ги пренесеме вашите податоци освен ако не ни дадете експлицитна согласност.

Ако ја контактирате Агенцијата за животна средина Австрија (Umweltbundesamt Gesellschaft mit beschränkter Haftung (UBA-GmbH)) по е-пошта, вашата е-пошта прво ќе биде проверена во Microsoft Cloud со повеќестепена заштита во реално време од спам и малициозен софтвер ( Microsoft Exchange Online заштита).
Сите сервери на Мајкрософт потребни за оваа намена се наоѓаат во центрите за податоци на ЕУ во географскиот регион на Европа. Вакви проверки ќе се вршат и доколку Агенцијата за животна средина Австрија ве контактира, само обратно. За повеќе информации во врска со cloud услугите на Microsoft, ве молиме погледнете го соодветниот дел за „Microsoft Cloud Services“ подолу.

Одрекување од одговорност

Оваа веб-локација содржи линкови до надворешни веб-локации кои се обезбедени од трети страни. Ние не сме одговорни за содржината на овие надворешни веб-локации и затоа не прифаќаме никаква одговорност за содржината на овие веб-локации. Одговорноста за поврзаните страници е на провајдерите или операторите на надворешните веб-локации. Иако ги правиме сите разумни напори за да се осигураме дека информациите дадени на поврзаните страници се точни, не можеме секогаш да гарантираме за точноста на информациите дадени на сајтовите, освен ако нема конкретни докази за прекршување. Доколку дознаеме за такво прекршување, веднаш ќе ги отстраниме таквите врски.

Податоци зачувани при нарачка преку оваа веб-локација

Имајте во предвид дека за да го олесниме процесот на купување и за понатамошна обработка на вашата нарачка, ќе ги чуваме следните податоци: институција/фирма, единица/оддел, ДДВ број, наслов, име, презиме, име на улица, поштенски број, град или град, адреса на е-пошта, телефонски број, лице за контакт, адреса за фактурирање (ако е различна од горенаведеното).

Податоците ќе се обработуваат врз основа на законските обврски утврдени во член 96 (3) од Законот за телекомуникации и член 6 (1) (а) (согласност) и/или 6 (1) (б) (неопходен за извршување на договор) од GDPR.

Ниту еден податок не се пренесува на трети лица, со исклучок на евентуален пренос на KSV1870 Information GmbH (Kreditschutzverband von 1870) заради кредитни проверки или усогласување на податоците, и доколку е потребно до KSV1870 Forderungsmanagement GmbH заради обработка на нашите побарувања и управување на нашиот ревизор поради исполнување на нашите даночни обврски.

Деталите што ги складираме ќе бидат избришани по откажувањето на купувањето. Во случај да се склучи договор, сите детали поврзани со тој договор ќе се чуваат за даночни цели до истекот на законскиот период на задржување (7 години).

Деталите кои исто така ќе се чуваат од нас до датумот на истекување на обврската за производот (10 години) се: вашето име, вашата адреса, артиклите што сте ги купиле и датумот на купување.

Колачиња

Нашата веб-локација користи колачиња. Колачињата се мали текстуални датотеки што се ставаат на вашиот компјутер или мобилен телефон кога прелистувате веб-локации. Тие не предизвикуваат никаква штета на вашиот компјутер, таблет или мобилен уред.

Овие колачиња се таканаречени технички неопходни колачиња кои се потребни за работа на веб-страницата. Тие автоматски се отстрануваат од вашиот терминален уред откако ќе го затворите прелистувачот.

Ако не сакате ова да се случи, можете да го конфигурирате вашиот прелистувач така што ќе ве информира пред да се зачуваат колачињата и да дозволите да се складираат колачиња само во поединечни случаи. Како функционира ова со врвните прелистувачи што се користат, можете да дознаете преку линковите во продолжение.

Chrome Internet Browser

Firefox Internet Browser

Microsoft Edge Browser

Запомнете дека ако изберете да ги оневозможите колачињата, може да откриете дека одредени делови од нашата веб-локација не работат правилно.

Регистрација за настани

Можете да се регистрирате за настани на Агенцијата за животна средина Австрија онлајн преку нашата веб-страница. Во овие случаи, вашето име и вашите податоци за контакт ќе бидат обработени со единствена цел за организирање и спроведување на настанот. Вашите податоци нема да бидат пренесени на трети страни и ќе бидат избришани штом нивното собирање повеќе не служи за исполнување на нивната цел.

Плагинови за социјални медиуми

На нашата веб-локација користиме копчиња за социјално споделување кои ви помагаат да споделувате содржина од нашата веб-локација на Facebook, Twitter, Google plus и LinkedIn. Ова се случува само ако активно кликнете на едно од овие копчиња за споделување на социјалните мрежи. Пред да го активирате приклучокот за социјални медиуми, нема да се префрлаат податоци на соодветниот провајдер. Овие копчиња се креирани со таканаречениот Shariff метод за заштита на вашата приватност.
More information about the Shariff project (German)

Податоци во врска со апликациите за работа

На веб-страниците на Агенцијата за животна средина Австрија можете да аплицирате за работа преку е-пошта. Доколку ова резултира во договорен однос со субјектот на податоците, пренесените податоци ќе се чуваат заради обработка на договорниот однос во согласност со законските одредби.

Доколку не се воспостави договорен однос со Агенцијата за животна средина Австрија во текот на вашата апликација, документите за апликација ќе бидат автоматски избришани врз основа на одредбите од §15 и §29 од Законот за еднаков третман, најдоцна седум месеци по известувањето за Одлука за отфрлање, под услов никакви други легитимни интереси на контролорот на податоците да не се во спротивност со таквото бришење.

Ако сакате да ги чуваме податоците за вашата апликација во евиденција до една година за следните понуди за работа и поврзаните мерки за вработување, ве молиме испратете ни неформална е-пошта со ваша согласност за ова на bewerbungen@umweltbundesamt.at. Оваа согласност можете да ја отповикате во секое време со испраќање е-пошта на гореспоменатата адреса за е-пошта. Податоците ќе бидат избришани веднаш по вашето отповикување, но не подоцна од седум месеци по приемот на вашата апликација.

Целта на обработката е да се регрутираат соодветни вработени за Агенцијата за животна средина Австрија.

Агенцијата за животна средина Австрија ќе ги обработи следните категории на лични податоци во текот на вашата апликација:

Детали за името
Детали за контакт
Националност
Можен датум на влез
Дата на раѓање
Фотографија
Работната дозвола со важност до
Биографија, мотивационо писмо, препораки
Очекувања за плата

Сите други лични податоци ни ги давате доброволно.

Посебните категории на лични податоци во смисла на член 9 од GDPR ќе бидат обработени од Агенцијата за животна средина Австрија само доколку експлицитно сте ги доставиле овие информации на Umweltbundesamt доброволно како дел од вашата апликација. Ваквото пренесување од ваша страна се смета дека е изречна и доброволна согласност во смисла на чл. 9(2)(а) од GDPR. Можете да ја отповикате оваа согласност во секое време.

Податоците што ни ги пренесовте ќе бидат обработени исклучиво од вработените во Агенцијата за животна средина Австрија на кои директно им е доверена вашата апликација во Агенцијата за животна средина Австрија.

Агенцијата за животна средина Австрија во никој случај нема да ги предаде документите за вашата апликација на трети страни или да ги открие на трети страни.

Сервер дневници

Следниве податоци се најавени во дневниците на серверот на нашата понуда: IP адресата на корисникот и податоците во врска со времето на барањето, целта на барањето, пренесениот волумен на податоци, известување во кое се наведува дали барањето било успешно, прелистувачот и користен оперативен систем и веб-локација од која е направен пристапот (ако пристапот е направен преку врска). Податоците се користат само за да се обезбеди безбедност на системот. Серверските дневници се чуваат 6 месеци.

Microsoft Cloud-Сервиси

Агенцијата за животна средина Австрија користи облак услуги на Microsoft и облак на Microsoft (т.н. „софтвер како услуга“, на пр. Microsoft Office, Microsoft Azure) за следните цели:
Складирање и администрирање на документи, хостирање на календари, испраќање и примање е-пошта, пресметка на табеларни пресметки, презентации, размена на информации, содржина или документи со одредени наведени приемници, објавување на веб-страници, шаблони или друга содржина и информации, како и разговори и учество на аудио/видео конференции. Сите облак услуги на Microsoft што ги користи Агенцијата за животна средина Австрија се управувани во центрите за податоци на ЕУ во географскиот регион на Европа. Обработката на личните податоци се одвива и во центрите за податоци на ЕУ во рамките на географскиот регион на Европа.

Локациите на центрите за податоци во географскиот регион на Европа се на пример Австрија, Финска, Ирска и Холандија.

Во контекст на овие операции на обработка, личните податоци кои се однесуваат на соодветните корисници ќе се обработуваат доколку тие станат содржина на опишаните услуги или се дел од процесот на комуникација.

Овие податоци може да бидат податоци за контакт на корисникот, податоци за договорот, податоци за процесот или мета податоци за соодветните документи.

Самиот Microsoft обработува податоци за користење и мета податоци од безбедносни причини и за оптимизација на услугите. Кога користите јавно достапни документи, веб-локации или друга содржина, Microsoft може да складира колачиња на вашиот компјутер за целите на веб-анализа или за складирање на корисничките поставки.
Ние користиме cloud услуги на Microsoft врз основа на нашите легитимни интереси во согласност со чл. 6 ст. 1 од GDPR. Обработката се врши врз основа на договор за обработка на податоци помеѓу Агенцијата за животна средина Австрија и Мајкрософт.

Дополнителни информации може да се најдат во изјавата за приватност на Microsoft и во упатствата за безбедност на услугите за облак на Microsoft.
Cloud услугите на Microsoft се обезбедени од Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Доколку обработката на податоците се врши во Соединетите Американски Држави, таквата обработка во согласност со член 46 став 2 одт. c од GDPR е законски покриена со стандардните договорни клаузули на Европската комисија кои се дел од договорот со Microsoft Corporation.

YouTube содржина

Некои содржини на YouTube од нашиот канал на YouTube се поврзани на веб-страниците на Агенцијата за животна средина Австрија. Кога следите таква врска со кликнување на неа, вашата IP адреса се пренесува на YouTube и се зачувува колаче во вашиот прелистувач. Ве молиме погледнете го делот „Колачиња“ од оваа изјава за приватност за информации за тоа како можете да спречите или да влијаете на складирањето колачиња.

Вашите права

Имате право да бидете информирани, да ви се поправаат или бришат податоците, да ја ограничите обработката, право на преносливост на податоците и право на приговор и повлекување на вашата согласност. Ако мислите дека обработката на вашите податоци е во спротивност со законот за заштита на податоците или дека вашите правни барања според законот за заштита на податоците се прекршени на кој било друг начин, можете да поднесете жалба до надзорниот орган. Како по правило, за таа цел можете да контактирате со надзорниот орган на вашето вообичаено место на живеење или работно место или со седиштето на нашата компанија. Во Австрија, ова е австрискиот орган за заштита на податоци. Доколку сакате да го искористите вашето право да приговарате или да ја повлечете вашата согласност за обработка на вашите лични податоци во врска со оваа веб-локација, ве молиме испратете кратка е-пошта до Службеникот за заштита на податоци.

Верзија 1 (4. август 2023)

Службеник за заштита на податоци назначен според Општата регулатива за заштита на податоци

Umweltbundesamt Gesellschaft mit beschränkter Haftung (UBA-GmbH)
Агенција за животна средина Австрија
Шпителауер Ланде 5
1090 Виена/Австрија

Регистарски број на компанија (идентификациски бр): FN 187010s
Тел: +43-(0)1-31304

Е-пошта: office@umweltbundesamt.at

Можете да го контактирате нашиот службеник за заштита на податоци на:

datenschutz@umweltbundesamt.at