БИОДИВЕРЗИТЕТ

Copyright: Sebastian Koi, Rediscover Nature - EEA

Светот на природата во голема мера зависи од човечкиот фактор, особено во однос на зачувувањето на биолошката разновидност. Затоа, заштитата на биолошката разновидност во регионот на Западен Балкан е исто така од големо значење. Западен Балкан е ангажиран во напорите да ги имплементира директивите на ЕУ за природата, стремејќи се да ја балансира побарувачката за развој со неопходноста за зачувување на животната средина.

Проектот EU4Green се фокусира на поплавните рамнини во заштитените подрачја, бидејќи тие се примерни за други еколошки важни живеалишта и може да се пренесат мерки и активности за нивна заштита. Затоа, ќе се идентификува по еден примерен локалитет во секоја од шесте економии од Западен Балкан, ќе се собираат релевантни податоци и ќе се изградат гео бази за специфични проекти. Собраните податоци ќе се користат за изготвување или ажурирање на Стандардните обрасци за податоци на избраните локации и за осмислување сет на цели и мерки за секое конкретно поле на интерес, од зачувување до поврзување, решенија засновани на природата и управување со инвазивни видови.

Овој интегративен и фокусиран пристап служи како модел за другите региони кои сакаат да ја заштитат и подобрат својата единствена биолошка разновидност. Ја нагласува потребата од спојување на економските и социјалните потреби со еколошките размислувања.

Понатаму, EU4Green ќе обезбеди поддршка за економиите на Западен Балкан во зачувувањето на скапоцената разновидност на видови, живеалишта и екосистеми, вклучувајќи ендемични видови и области со недопрена природа. Преку прекугранични активности и соработка, EU4Green настојува да создаде заедничка сила на Западен Балкан за заштита на биолошката разновидност во согласност со законодавството на ЕУ.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

ВИДИ ПОВЕЌ

Апр 12, 2024

ВЕСТИ

Донесен е Законот за управување со отпад во Црна Гора

Црногорскиот парламент го усвои Законот за управување со отпад, измените на Законот за индустриски емисии, како и измените на Законот за биоцидни производи.

Апр 05, 2024

ВЕСТИ

ЕКСПЕРТИ ЗА БИОДИВЕРЗИТЕТ ПОСЕТИЈА ДВЕ ПИЛОТ ЛОКАЦИИ ВО РЕГИОНОТ

EU4Green ангажираше експерти од регионот и започна теренска работа за биолошката разновидност.

Mak Kapetanovic

Мар 29, 2024

ВЕСТИ

Истражување за капацитетот на лабораториите за заштита на животната средина во Западен Балкан

EU4Green e podneo izveštaj „Status ekološki laboratorii na Zapadnom Balkanu (ZB) i njihovi kapaciteti“

Nenad Konstantinović

Мар 22, 2024

ВЕСТИ

EU4Green го зајакнува Западен Балкан преку работилници за Директивата за нитрати

Овие работилници, со посебен фокус на Директивата за нитрати, претставуваат важен чекор во вклучувањето на интересните групи од целиот регион.

Фев 27, 2024

ВЕСТИ

Светски ден на невладините организации

Овој ден служи за признавање на напорите и достигнувањата на невладините организации ширум светот во нивната работа за промовирање на социјалната правда, човековите права и одржливиот развој.

Umweltbundesamt

Фев 02, 2024

ВЕСТИ

Светски ден на мочуриштата 2 февруари

Темата на овогодинешниот Светски ден на мочуриштата е „Мочуриштата и благосостојбата на луѓето“.

Јан 15, 2024

ВЕСТИ

Одбележување зелени достигнувања: кампања #Успеавме на проектот EU4Green во Западен Балкан

Како дел од нашата посветеност на транспарентност и вклученост на јавноста, со задоволство ја претставуваме кампањата #Успеавме.

Јан 08, 2024

ВЕСТИ

Инспиративен напредок: Кампањата #ItCanBeDone ги претставува достигнувањата во усвојувањето на Зелената агенда во Западен Балкан

Оваа иницијатива има за цел да ги истакне успешните приказни од различни економии во регионот, покажувајќи конкретни достигнувања во усвојувањето на Зелената агенда.

Дек 15, 2023

ВЕСТИ

Climate Bonds Initiative

Climate Bonds Initiative заедно со EU4Green успешно имплементираа влијателна програма за обука, во која беа ангажирани 33 учесници од 5 различни економии од Западен Балкан.

Zoe-Fotolia.com_PSC

Мај 09, 2023

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА СЛЕДНАТА ФАЗА

Во понеделник, 8-ми мај 2023 година, Управниот комитет на проектот се состана онлајнсо цел да го одбележи почетокот на новата фаза на EU4Green Проектот и отпочнувањето на спроведувањето на активностите во шесте економии од Западен Балкан.

Chinnapong - Fotolia.com

Јун 17, 2022

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА ПРОЕКТОТ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН

На 17-ти јуни, Агенцијата за животна средина на Австрија (Umweltbundesamt), официјално го започна проектот EU4Green со хибриден настан во Црна Гора.