ЦРНА ГОРА

Copyright: shutterstock_795752584

Црна Гора е географски мала, но со разновиден пејзаж од високи планински масиви и 300 километри крајбрежје. По парламентарната декларација од Жабљак од 1991 година, со Уставот од 1992 година, Црна Гора е декларирана како еколошка држава.

Преговорите за пристапување во ЕУ со Црна Гора се отворени во јуни 2012 година. Зелената агенда и кластерот за одржливо поврзување има значителни врски со Програмата за економски реформи на Црна Гора и нејзините стратешки приоритети во областа на животната средина. На патот кон ЕУ и Зелената агенда, и во согласност со својот статус на еколошка држава, Црна Гора е фокусирана на голем број важни реформи поврзани со управувањето со отпадот, преглед и имплементација на стратегијата за развој на транспортот, квалитетот на водата, заштитата на природата и климатските промени

shutterstock_1118941712

Copyright: shutterstock_1118941712

ВИДИ ПОВЕЌ

Mak Kapetanović

Ное 06, 2023

НАСТАНИ

Event date: Окт 10-11, 2023

Работилница: Национална референтна лабораторија

Со цел да се поддржи имплементацијата на Националните референтни лаборатории (НРЛ) во шест економии од Западен Балкан, се одржа регионална дводневна работилница во Подгорица, Црна Гора, на 10 и 11 октомври 2023 година.

iStockphoto.com - Johannes Compaan

Ное 06, 2023

НАСТАНИ

Event date: Ное 12, 2023 - Сеп 13, 2023

Имплементација на Директивите за нитрати

Главните цели на работилницата беа развивање појдовни точки за континуирана соработка со корисниците и подобро разбирање на регионалниот напредок

eu4green

Окт 09, 2023

ВЕСТИ

Мониторинг и адаптација на климатските промени во земјоделството

EU4Green работилница за агроеколошки индикатори и одржливо користење на водата во земјоделството на 20 и 21 септември во Тирана

Сеп 21, 2023

ВЕСТИ

ЕУ-сообразност на Законот за управување со отпад во Црна Гора

Колку црногорскиот нацрт-закон за управување со отпад е усогласен со Рамковната директива на ЕУ за отпад?

Umweltbundesamt

Сеп 11, 2023

ВЕСТИ

ЧЕКОРИ ПРОТИВ ЗАГАДУВАЊЕ СО НИТРАТИ И ПЕСТИЦИДИ

Непречистените отпадни води и отпадните води се главен извор на загадување на водите и исто така претставуваат сериозен проблем во некои области од регионот на Западен Балкан.

Umweltbundesamt

Јун 23, 2023

ВЕСТИ

ТРЕТМАНОТ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ ЈА ШТИТИ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО

Правилниот третман на урбаните отпадни води е од клучно значење за подобрување на јавното здравје и благосостојбата на животната средина.

Zoe-Fotolia.com_PSC

Мај 09, 2023

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА СЛЕДНАТА ФАЗА

Во понеделник, 8-ми мај 2023 година, Управниот комитет на проектот се состана онлајнсо цел да го одбележи почетокот на новата фаза на EU4Green Проектот и отпочнувањето на спроведувањето на активностите во шесте економии од Западен Балкан.

Chinnapong - Fotolia.com

Јун 17, 2022

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА ПРОЕКТОТ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН

На 17-ти јуни, Агенцијата за животна средина на Австрија (Umweltbundesamt), официјално го започна проектот EU4Green со хибриден настан во Црна Гора.