ЦРНА ГОРА

Copyright: shutterstock_795752584

Црна Гора е географски мала, но со разновиден пејзаж од високи планински масиви и 300 километри крајбрежје. По парламентарната декларација од Жабљак од 1991 година, со Уставот од 1992 година, Црна Гора е декларирана како еколошка држава.

Преговорите за пристапување во ЕУ со Црна Гора се отворени во јуни 2012 година. Зелената агенда и кластерот за одржливо поврзување има значителни врски со Програмата за економски реформи на Црна Гора и нејзините стратешки приоритети во областа на животната средина. На патот кон ЕУ и Зелената агенда, и во согласност со својот статус на еколошка држава, Црна Гора е фокусирана на голем број важни реформи поврзани со управувањето со отпадот, преглед и имплементација на стратегијата за развој на транспортот, квалитетот на водата, заштитата на природата и климатските промени

shutterstock_1118941712

Copyright: shutterstock_1118941712

ВИДИ ПОВЕЌ

Апр 24, 2024

ВЕСТИ

Онлајн работилница за AEI и мониторинг во Црна Гора

Работилница за агроеколошки индикатори (АЕИ) и мониторинг за Црна Гора се одржа денеска, како дел од серијата работилници за секоја економија на Западен Балкан.

eu4green

Окт 09, 2023

ВЕСТИ

Мониторинг и адаптација на климатските промени во земјоделството

EU4Green работилница за агроеколошки индикатори и одржливо користење на водата во земјоделството на 20 и 21 септември во Тирана

Сеп 21, 2023

ВЕСТИ

ЕУ-сообразност на Законот за управување со отпад во Црна Гора

Колку црногорскиот нацрт-закон за управување со отпад е усогласен со Рамковната директива на ЕУ за отпад?

Umweltbundesamt

Сеп 11, 2023

ВЕСТИ

ЧЕКОРИ ПРОТИВ ЗАГАДУВАЊЕ СО НИТРАТИ И ПЕСТИЦИДИ

Непречистените отпадни води и отпадните води се главен извор на загадување на водите и исто така претставуваат сериозен проблем во некои области од регионот на Западен Балкан.

Umweltbundesamt

Јун 23, 2023

ВЕСТИ

ТРЕТМАНОТ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ ЈА ШТИТИ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО

Правилниот третман на урбаните отпадни води е од клучно значење за подобрување на јавното здравје и благосостојбата на животната средина.

Zoe-Fotolia.com_PSC

Мај 09, 2023

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА СЛЕДНАТА ФАЗА

Во понеделник, 8-ми мај 2023 година, Управниот комитет на проектот се состана онлајнсо цел да го одбележи почетокот на новата фаза на EU4Green Проектот и отпочнувањето на спроведувањето на активностите во шесте економии од Западен Балкан.

Chinnapong - Fotolia.com

Јун 17, 2022

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА ПРОЕКТОТ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН

На 17-ти јуни, Агенцијата за животна средина на Австрија (Umweltbundesamt), официјално го започна проектот EU4Green со хибриден настан во Црна Гора.