MALI I ZI

Copyright: shutterstock_795752584

Mali i Zi është një ekonomi gjeografikisht e vogël, por me një peizazh të larmishëm vargmalesh të larta malore dhe një vijë bregdetare prej 300 km. Pas Deklaratës Parlamentare të Zabljakut të vitit 1991, Kushtetuta e Malit të Zi të vitit 1992 e përcaktoi atë si një shtet ekologjik.

Negociatat e anëtarësimit në BE me Malin e Zi u hapën në qershor 2012. Axhenda e Gjelbër dhe Grupi i ndërlidhjes së qëndrueshme ka lidhje të rëndësishme me Programin e Reformës Ekonomike të Malit të Zi dhe prioritetet e tij strategjike në fushën e mjedisit. Në rrugëtimin e tij në BE dhe Axhendën e Gjelbër dhe në përputhje me statusin e tij të një shteti ekologjik, Mali i Zi është fokusuar në një sërë reformash të rëndësishme në lidhje me menaxhimin e mbetjeve, rishikimin dhe zbatimin e strategjisë së zhvillimit të transportit, cilësinë e ujit, mbrojtjen e natyrës dhe ndryshimet klimatike.

shutterstock_1118941712

Copyright: shutterstock_1118941712

LEXO MË SHUMË

Pri 24, 2024

LAJME

Workshop online për AEI dhe monitorim në Mal të Zi

Me pjesëmarrjen e ekspertëve nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave malazeze, ekspertët e EU4Green kanë ofruar më shumë informacion rreth Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor (GAWB) dhe rreth EU4Green, përkatësisht të lidhura me AIE-të në fokus të projektit dhe hapat që janë duhen bërë në periudhën e ardhshme.

eu4green

Tet 09, 2023

LAJME

Mbikëqyrja dhe përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike në bujqësi

Workshopi i EU4Green mbi treguesit Agro-Ambiental dhe përdorimin e qëndrueshëm të ujit në bujqësi më 20 dhe 21 shtator në Tiranë.

Sht 21, 2023

LAJME

BE-PËRPUTHSHMËRIA E LIGJIT PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE NË MAL TË ZI

Si përputhet projektligji i Malit të Zi për Menaxhimin e Mbetjeve me Direktivën Kuadër të BE-së për Mbetjet?

Umweltbundesamt

Sht 11, 2023

LAJME

HAPAT KUNDËR NDOTJES NGA NITRATET DHE PESTICIDEVE

Kanalizimet e ndotura dhe ujërat e ndotura të pa trajtuara janë burimi kryesor i ndotjes së ujit dhe gjithashtu paraqesin një shqetësim serioz në disa zona të rajonit të Ballkanit Perëndimor.

Umweltbundesamt

Qer 23, 2023

LAJME

TRAJTIMI I UJËRAVE TË NDOTURA MBRON MJEDISIN DHE SHËNDETIN

Trajtimi i duhur i ujërave të ndotura urbane është thelbësor për përmirësimin e shëndetit publik dhe mirëqenies mjedisore.

Zoe-Fotolia.com_PSC

Maj 09, 2023

LAJME

EU4GREEN: HYRJA NË FAZËN TJETËR

Ditën e hënë, në datën 8 maj 2023, u mblodh në platformën online Komiteti Drejtues i EU4Green, ndërsa projekti hyri kështu në një fazë të re drejt zbatimit të veprimtarive në gjashtë ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Chinnapong - Fotolia.com

Qer 17, 2022

LAJME

EU4GREEN: TAKIMI FILLESTAR PËR PROJEKTIN E BALLKANIT PERËNDIMOR

Më 17 qershor, Umweltbundesamt (Agjencia Austriake e Mjedisit), lançoi zyrtarisht projektin EU4Green, nëpërmjet një aktiviteti hibrid, i cili u mbajt në Mal të Zi.