TEMAVE

Copyright: Teodora Todorova, Sustainably Yours _EEA

EU4Green trajton disa sfida mjedisore dhe çështje ndërsektoriale për të mbështetur përpjekjet në procesin e anëtarësimit në BE. Baza është Axhenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor. Ai krijon kushtet për reduktimin e ndotësve në mjedis, ruajtjen e biodiversitetit, nxitjen e ekonomisë rrethore dhe bërjen e bujqësisë më të qëndrueshme.

EKONOMIA RRETHORE

LEXO MË SHUMË

NDOTJA E UJIT

LEXO MË SHUMË

NDOTJA E AJRIT

LEXO MË SHUMË

NDOTJA E TOKËS

LEXO MË SHUMË

BIODIVERSITETI

LEXO MË SHUMË

AGRIKULTURA E QËNDRUESHME

LEXO MË SHUMË

EDUKIMI I GJELBËR

LEXO MË SHUMË

PJESËMARRJA E OSHC

LEXO MË SHUMË

FINANCA E GJELBËR

LEXO MË SHUMË

MONITORIMI DHE RAPORTIMI

LEXO MË SHUMË