Nenad Konstantinović

Mar 22, 2024

EU4Green fuqizon Ballkanin Perëndimor përmes seminareve të Direktivës së Nitrateve

Seminaret, që përfshijnë gjashtë ekonomi brenda Ballkanit Perëndimor, nënvizuan përkushtimin e EU4Green për gjithëpërfshirje dhe bashkëpunim.

Mar 22, 2024

DITA BOTËRORE E UJIT

Qëllimi ynë është të sigurojmë ujë të pastër dhe të sigurt për të gjitha komunitetet në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

UPCOMING EVENTS

Kjo përmbajtje është e disponueshme vetëm në anglisht

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

Pri 13, 2024

SUSTAINABLE AGRICULTURE

ALBANIA

AEI: Core Set & on-top indicators

The aim of the online workshop is further improvement of the previously selected Agri-Environmental Indicators core set and national on-top indicators.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

Pri 13, 2024

SUSTAINABLE AGRICULTURE

MONTENEGRO

AEI: Core Set & on-top indicators

The aim of the online workshop is further improvement of the previously selected Agri-Environmental Indicators core set and national on-top indicators.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

Pri 13, 2024

SUSTAINABLE AGRICULTURE

BOSNIA AND HERZEGOVINA

AEI: Core Set & on-top indicators

The aim of the online workshop is further improvement of the previously selected Agri-Environmental Indicators core set and national on-top indicators.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

Pri 13, 2024

Circular Economy

WESTERN BALKANS

Regional online workshop

The regional online workshop is organised in order to share the results on the implementation of Circular Economy measures.

EVENTE TE KALUARA

Umweltbundesamt

Datën e ngjarjes: Sht 20, 2023

SEMINARI RAJONAL I TREGUESVE AGRO-MJEDISOR DHE MONITORIMI

Umweltbundesamt

Datën e ngjarjes: Sht 21, 2023

Workshop EU4Green: Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike në Bujqësi: Mbështet qasjet strategjike dhe masat parandaluese për përdorim të qëndrueshëm të ujit.