Maj 09, 2024

DITA E EVROPËS – NGA NJË EVROPË PAQESORE NË NJË EVROPË TË GJELBËR

Ndërsa shënojmë sot Ditën e Evropës, për nder të paqes së qëndrueshme dhe përpjekjeve kolektive, vëmendja jonë shkon te shqetësimi i përbashkët aktual i BE-së dhe vendosmëria e përbashkët për ta transformuar Evropën në një mjedis jetese moderne dhe të gjelbër për të gjithë ne.

Pri 26, 2024

WORKSHOP RAJONAL, TRANZICIONI I GJELBË ME CSO’S

Me mbështetjen e partnerit të projektit World University Service Austria (WUS), seminari TRANZICIONI I GJELBËR – NEVOJAT PËR NDËRTIMIN E KAPACITETEVE RAJONALE TË ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE shërbeu për të mbledhur të dhëna dhe për të ndërtuar mbi ekspertizën e CSO-ve.

UPCOMING EVENTS

Kjo përmbajtje është e disponueshme vetëm në anglisht

Fotolia.com

Copyright: Fotolia.com

Maj 30, 2024

Water Depollution

MONTENEGRO

Water Monitoring Workshop

In this two-day awareness raising workshop on water monitoring, establishment and/or improvement of water monitoring that complies with EU legislation will be in focus.

EVENTE TE KALUARA

Umweltbundesamt

Datën e ngjarjes: Sht 20, 2023

SEMINARI RAJONAL I TREGUESVE AGRO-MJEDISOR DHE MONITORIMI

Umweltbundesamt

Datën e ngjarjes: Sht 21, 2023

Workshop EU4Green: Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike në Bujqësi: Mbështet qasjet strategjike dhe masat parandaluese për përdorim të qëndrueshëm të ujit.