Nenad Konstantinović

Mar 22, 2024

EU4Green osnažuje Zapadni Balkan putem radionica o Direktivi o nitratima

Ove radionice, s posebnim fokusom na Direktivu o nitratima, predstavljaju značajan korak uključivanja interesnih grupa širom regiona.

Mar 22, 2024

SVJETSKI DAN VODE

Naš cilj je osigurati čistu i sigurnu vodu za sve zajednice u regionu Zapadnog Balkana.

UPCOMING EVENTS

Ovaj sadržaj je dostupan samo na engleskom jeziku.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

Apr 16, 2024

SUSTAINABLE AGRICULTURE

ALBANIA

AEI: Core Set & on-top indicators

The aim of the online workshop is further improvement of the previously selected Agri-Environmental Indicators core set and national on-top indicators.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

Apr 23, 2024

SUSTAINABLE AGRICULTURE

MONTENEGRO

AEI: Core Set & on-top indicators

The aim of the online workshop is further improvement of the previously selected Agri-Environmental Indicators core set and national on-top indicators.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

May 14-15, 2024

SUSTAINABLE AGRICULTURE

BOSNIA AND HERZEGOVINA

AEI: Core Set & on-top indicators

The aim of the online workshop is further improvement of the previously selected Agri-Environmental Indicators core set and national on-top indicators.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

May 14-16, 2024

Circular Economy

WESTERN BALKANS

Regional online workshop

The regional online workshop is organised in order to share the results on the implementation of Circular Economy measures.

PROŠLI DOGAĐAJI

Mak Kapetanović

Datum događaja: Oct 10-11, 2023

Radionica: Nacionalna referentna laboratorija

Kako bi podržala implementaciju Nacionalnih referentnih laboratorija (NRL) u šest ekonomija Zapadnog Balkana, regionalna dvodnevna radionica održana je u Podgorici, Crna Gora, 10. i 11. oktobra 2023.

Mak Kapetanović

Datum događaja: Oct 4, 2023

Obrazovanje i razvoj zelenih vještina kroz module za mikro-diplome

Regionalna radionica održana u Sarajevu, BiH 4. oktobra, okupila je ključne aktere obrazovanja