UČEŠĆE OCD

Copyright: iStockphoto.com - mountainberryphoto

Učešće organizacija civilnog društva (OCD) je ključni element za implementaciju Zelene agende i neophodnost za postizanje definisanih ciljeva u saradnji sa relevantnim akterima u svih šest ekonomija Zapadnog Balkana.

EU4Green ima za cilj da unaprijedi tehničko znanje organizacija civilnog društva o stubovima Zelene agende i da obezbijedi okvir za suštinsko uključivanje stručnosti ovih organizacija u političko donošenje odluka.

Projekat EU4Green nastoji da blisko sarađuje sa organizacijama civilnog društva na promovisanju cilja ekološke održivosti. Promovisanjem inkluzivne platforme za dijalog i saradnju, EU4Green se nada da će ojačati učešće OCD, pojačati lokalne glasove i donijeti promjene potrebne za zeleniju budućnost na Zapadnom Balkanu.

iStockphoto.com - Nikada

Copyright: iStockphoto.com - Nikada

PROČITAJ VIŠE

Zoe-Fotolia.com_PSC

May 09, 2023

VIJESTI

EU4GREEN: ULAZAK U SLJEDEĆU FAZU

U ponedjeljak, 8. maja 2023. godine, Odbor za vođenje projekta se virtuelno sastao kako bi EU4Green ušao u novu fazu i krenuo prema implementaciji aktivnosti u šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Chinnapong - Fotolia.com

Jun 17, 2022

VIJESTI

EU4GREEN: POČETAK PROJEKTA ZA ZAPADNI BALKAN

Dana 17. juna, Umweltbundesamt / Agencija za životnu sredinu Austrije, službeno je pokrenula projekt EU4Green hibridnim događajem u Crnoj Gori.