VIJESTI

EU4GREEN: ULAZAK U SLJEDEĆU FAZU

Copyright: Zoe-Fotolia.com

U ponedjeljak, 8. maja 2023. godine, Odbor za vođenje projekta se virtuelno sastao kako bi EU4Green ušao u novu fazu i krenuo prema implementaciji aktivnosti u šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Lansiran 2022. godine, EU4Green, EU projekt koji provodi Agencija za životnu sredinu Austrije i finansira Evropska komisija, usklađuje se s ambicioznim ciljevima Evropskog zelenog dogovora, usvojenog od strane Evropske komisije u decembru 2019. godine. Zeleni dogovor predviđa resursno efikasnu i karbonski neutralnu Evropu do 2050. godine. Ojačavanjem upravljanja u regiji, projekt ima za cilj da podrži Zapadni Balkan u tranziciji prema održivijoj i otpornijoj na klimatske promjene budućnosti, čime će koristiti i lokalnim i evropskim tržištima.

EU4Green je nedavno otvorio kancelarije u tri ekonomije Zapadnog Balkana, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Ovaj korak ima za cilj da olakša regionalnu saradnju, kontakte i razmjenu informacija o pitanjima životne sredine i klime, uz pružanje znanja i tehničke pomoći.

Kroz ovu inicijativu, EU4Green će unaprijediti saradnju između Zapadnog Balkana i Evropske Unije, kao i drugih učesnika u procesu.

PSC

Copyright: PSC

Umweltbundesamt/H. Ringhofer

Copyright: Umweltbundesamt/H. Ringhofer

EU4Green pruža značajan podstrek za efikasnost i vidljivost Zelene Agende za Zapadni Balkan. Zelena Agenda podržava cilj održive i pravedne tranzicije kontinenta i procesa pristupanja Zapadnobalkanskih ekonomija Evropskoj Uniji.

Georg Rebernig, Agencija za životnu sredinu Austrije

Zelena Agenda za Zapadni Balkan odražava EU Zeleni Dogovor i fokusira se na pet glavnih stubova: dekarbonizacija, smanjenje zagađenja, biodiverzitet, cirkularna ekonomija i održiva poljoprivreda i proizvodnja hrane.

“EU4Green pruža značajan podstrek za efikasnost i vidljivost Zelene Agende za Zapadni Balkan. Zelena Agenda podržava cilj održive i pravedne tranzicije kontinenta i procesa pristupanja Zapadnobalkanskih ekonomija”, rekao je Georg Rebernig, izvršni direktor Agencije za okoliš Austrije i direktor projekta EU4Green. “Projekt će uključiti donosioce odluka i predstavnike institucija u proces kako bi osigurao vlasništvo nad procesom i ojačao prihvaćenost. Činjenje EU4Green što participativnijim doprinijeće izgradnji sinergija, podsticanju novih ideja i poboljšanju kvaliteta donošenja odluka.”

EU4GREEN U KRATKIM CRTAMA

Do 2025. godine, Agencija za životnu sredinu Austrije podržava ekonomije Zapadnog Balkana u rješavanju ekoloških izazova i napredovanju u procesu pristupanja Evropskoj Uniji u ime Evropske Komisije. Osnova je Zelena Agenda za Zapadni Balkan, koja stvara uslove za smanjenje zagađivača u životnoj sredini, očuvanje biodiverziteta, promociju cirkularne ekonomije i održivije poljoprivrede. Tim projekta EU4Green razvija konkretne planove za njegovu implementaciju u saradnji s vlastima u partnerskim ekonomijama i nacionalnim predstavnicima iz industrije i civilnog društva. Takođe se proširuje praćenje i izvještavanje kako bi se zaštitili ljudi i životna sredina. Projekt je finansijski podržan od strane Evropske Komisije, uz sufinansiranje od strane Austrijske agencije za razvoj.

Za informacije o projektu, molimo kontaktirajte:
eu4green@umweltbundesamt.at