Politika privatnosti

Izjava o privatnosti

Zaštita vaših ličnih podataka za nas je od izuzetne važnosti. Stoga će se vaši podaci obrađivati samo ako postoji zakonski osnov za to (GDPR, Zakon o telekomunikacijama iz 2003. godine, Zakon o zaštiti podataka). Na ovim stranicama pronaći ćete informacije o najvažnijim aspektima obrade podataka u vezi sa korišćenjem našeg veb sajta.

Kontaktiranje nas

Ako nas kontaktirate putem naših online formulara ili putem e-pošte, lični podaci koje pružite koristiće se samo u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Vaši podaci čuvaće se šest mjeseci kako bismo mogli da se bavimo eventualnim dodatnim pitanjima, ako se pojave. Nećemo prenositi vaše podatke osim ako nam niste dali eksplicitnu saglasnost.

Ako kontaktirate Agenciju za zaštitu životne sredine Austrije (Umweltbundesamt Gesellschaft mit beschränkter Haftung (UBA-GmbH)) putem e-pošte, vaša e-pošta će prvo biti provjerena u Microsoft Cloud-u višeslojnom zaštitom u stvarnom vremenu protiv spama i malvera (Microsoft Exchange Online Protection).
Svi serveri kompanije Microsoft potrebni za tu svrhu nalaze se u data centrima EU unutar geografske regije Evrope. Takve provjere obavljaće se i ako Agencija za zaštitu životne sredine Austrije kontaktira vas, samo u suprotnom smjeru. Za više informacija o Microsoft-ovim uslugama u oblaku, pogledajte odgovarajući dio “Microsoft Cloud Services” ispod.

Ograničenje odgovornosti

Ovaj veb sajt sadrži linkove ka eksternim veb sajtovima koje su obezbijedili treći. Nismo odgovorni za sadržaj ovih eksternih veb sajtova i stoga ne prihvatamo odgovornost za sadržaj ovih veb sajtova. Odgovornost za linkovane stranice leži kod pružalaca ili operatera eksternih veb sajtova. Iako ulažemo razumne napore kako bismo osigurali da informacije pružene na linkovanim sajtovima budu tačne, ne možemo uvijek garantovati tačnost informacija na tim sajtovima osim ako postoji konkretni dokaz o povredi. Ako saznamo za takvu povredu, odmah ćemo ukloniti takve linkove.

Podaci sačuvani pri postavljanju narudžbine putem ovog veb sajta

Imajte na umu da će se u svrhu olakšavanja procesa kupovine i dalje obrade vaše narudžbine od strane nas čuvati sljedeći podaci: Institucija/firma, odjeljenje/jedinica, PIB, titula, ime, prezime, naziv ulice, poštanski broj, grad, e-adresa, broj telefona, kontakt osoba, adresa za fakturisanje (ako se razlikuje od prethodno navedene).

Podaci će se obrađivati na osnovu zakonskih obaveza navedenih u članu 96 (3) Zakona o telekomunikacijama i članu 6 (1)(a) (saglasnost) i/ili 6 (1)(b) (neophodno za izvršenje ugovora) GDPR-a.
Podaci se ne prenose trećim licima, osim mogućeg prenosa KSV1870 Information GmbH (Kreditschutzverband von 1870) u svrhu provjere kredita ili usklađivanja podataka, i ako je potrebno KSV1870 Forderungsmanagement GmbH u svrhu obrade našeg upravljanja potraživanjima i našem revizoru u svrhu ispunjenja poreskih obaveza.

Podaci koje čuvamo će biti izbrisani po otkazivanju kupovine. U slučaju zaključenja ugovora, svi detalji vezani za taj ugovor čuvaće se u poreske svrhe do isteka zakonskog roka za čuvanje (7 godina).
Sledeći detalji takođe će biti čuvani od strane nas do datuma isteka odgovornosti za proizvod (10 godina): vaše ime, vaša adresa, predmeti koje ste kupili i datum kupovine.

Kolačići

Naš veb sajt koristi kolačiće. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se smještaju na vaš računar ili mobilni telefon kada pregledate veb sajtove. Oni ne prouzrokuju štetu vašem računaru, tabletu ili mobilnom uređaju.

Ovi kolačići nazivaju se tehnički neophodnim kolačićima koji su potrebni za rad veb sajta. Automatski se uklanjaju sa vašeg uređaja nakon što zatvorite pretraživač.

Ako ne želite da se to dogodi, možete konfigurisati vaš pretraživač tako da vas obavijesti pre nego što se kolačići sačuvaju i dozvoli da se kolačići čuvaju samo u pojedinim slučajevima. Kako ovo funkcioniše sa najpopularnijim pretraživačima koje koristite možete saznati putem linkova ispod.

Chrome Internet pregledač

Firefox Internet pregledač

Microsoft Edge pregledač

Imajte na umu da ako izaberete da onemogućite kolačiće, može se desiti da određeni djelovi našeg veb sajta ne rade pravilno.

Registracija događaja

Možete se registrovati za događaje Agencije za zaštitu životne sredine Austrije putem našeg veb sajta. U ovim slučajevima, vaše ime i kontakt podaci obrađivaće se isključivo u svrhu organizacije i sprovođenja događaja. Vaši podaci neće biti preneseni trećim licima i biće izbrisani čim njihovo prikupljanje više ne služi svrsi.

Dodaci za društvene medije

Na našem veb sajtu koristimo dugmad za dijeljenje na društvenim mrežama koje vam pomažu da dijelite sadržaj sa našeg veb sajta na Facebook-u, Twitter-u, Google plus-u i LinkedIn-u. Ovo se dešava samo ako aktivno kliknete na jedno od ovih dugmadi za dijeljenje na društvenim mrežama. Prije nego što aktivirate dodatak za društvene medije, nijedni podaci neće biti prenijeti relevantnom provajderu društvenih mreža. Ova dugmad su kreirana pomoću tako zvanog Shariff metoda radi zaštite vaše privatnosti.
Više informacija o Shariff projektu (na njemačkom jeziku)

Podaci u vezi sa prijavama za posao

Na veb sajtovima Agencije za zaštitu životne sredine Austrije možete se prijaviti za poslove putem e-pošte. Ako to rezultira u ugovornom odnosu sa podnosiocem podataka, prenijeti podaci čuvaće se u svrhu obrade ugovornog odnosa u skladu sa zakonskim odredbama.

Ako se u toku vaše prijave ne uspostavi ugovorni odnos sa Agencijom za zaštitu životne sredine Austrije, dokumenti za prijavu će se automatski brisati na osnovu odredbi člana 15 i člana 29 Zakona o ravnopravnom postupanju, najkasnije sedam mjeseci nakon obavještenja o odluci o odbijanju, pod uslovom da nema drugih legitimnih interesa upravljača podacima koji se suprotstavljaju takvom brisanju.

Ako želite da vaši podaci za prijavu budu sačuvani do godinu dana za buduće ponude poslova i povezane mere regrutacije, molimo vas da nam pošaljete neformalnu e-poštu sa vašom saglasnošću na adresu bewerbungen@umweltbundesamt.at. Možete u svakom trenutku povući ovu saglasnost slanjem e-pošte na navedenu e-adresu. Podaci će biti odmah izbrisani nakon povlačenja vaše saglasnosti, ali najkasnije sedam mjeseci nakon prijema vaše prijave.

Svrha obrade podataka je regrutacija odgovarajućih zaposlenih za Agenciju za zaštitu životne sredine Austrije.

Agencija za zaštitu životne sredine Austrije će obraditi sljedeće kategorije ličnih podataka u toku vaše prijave:

Podaci o imenu
Kontakt podaci
Nacionalnost
Mogući datum zapošljavanja
Datum rođenja
Fotografija
Radna dozvola važeća do
Biografija, motivaciono pismo, preporuke
Očekivanja u vezi sa platom

Bilo koji drugi lični podaci koje nam izričito dobrovoljno dostavite.

Posebne kategorije ličnih podataka u smislu člana 9 GDPR-a će se obraditi samo ako ste izričito dostavili te informacije Agenciji za zaštitu životne sredine Austrije dobrovoljno kao dio vaše prijave. Takvo slanje od strane vas smatra se izričitom i dobrovoljnom saglasnošću u smislu člana 9(2)(a) GDPR-a. Možete povući ovu saglasnost u svakom trenutku.

Podaci koje ste nam prenijeli biće obrađeni isključivo od strane zaposlenih u Agenciji za zaštitu životne sredine Austrije koji su direktno zaduženi za vašu prijavu u Agenciji za zaštitu životne sredine Austrije.

Agencija za zaštitu životne sredine Austrije pod nikakvim okolnostima neće proslijediti vaše dokumente za prijavu trećim licima ili otkriti ih trećim licima.

Server logovi

Sledeći podaci se bilježe u server logovima naše ponude: IP adresa korisnika i podaci o vremenu zahtjeva, svrsi zahtjeva, obimu prenijetih podataka, obavještenje o tome da li je zahtev uspješan, korišćeni pretraživač i operativni sistem, i veb sajt sa kog je pristup ostvaren (ako je pristup ostvaren preko linka). Podaci se koriste samo radi obezbjeđivanja bezbjednosti sistema. Server logovi se čuvaju šest mjeseci.

Microsoft Cloud-Usluge

Agencija za zaštitu životne sredine Austrije koristi Microsoft cloud i Microsoft cloud usluge (takozvane “softver kao usluga”, npr. Microsoft Office, Microsoft Azure) u sledeće svrhe:

skladištenje i upravljanje dokumentima, hosting kalendara, slanje i primanje e-pošte, računanje tabličnih tabela, pravljenje prezentacija, razmjena informacija, sadržaja ili dokumenata sa određenim primaocima, objavljivanje veb sajtova, šablona ili drugih sadržaja i informacija, kao i četovi i učešće u audio/video konferencijama. Sve Microsoft cloud usluge koje koristi Agencija za zaštitu životne sredine Austrije operišu se u data centrima EU unutar geografske regije Evrope. Obrada ličnih podataka takođe se vrši u data centrima EU unutar geografske regije Evrope.

Lokacije data centara u geografskoj regiji Evrope su na primer Austrija, Finska, Irska i Holandija.

U okviru ovih operacija obrade, lični podaci koji se odnose na odgovarajuće korisnike biće obrađeni u mjeri u kojoj postanu sadržaj opisanih usluga ili dio procesa komunikacije.

Ovi podaci mogu biti podaci za kontaktiranje korisnika, podaci o ugovoru, podaci o procesu ili metapodaci za relevantne dokumente.
Microsoft sam obrađuje podatke o upotrebi i metapodatke iz bezbjednosnih razloga i u svrhu optimizacije usluga. Kada koristite javno dostupne dokumente, veb sajtove ili druge sadržaje, Microsoft može sačuvati kolačiće na vašem računaru u svrhu analize veb sajta ili za čuvanje korisničkih podešavanja.

Mi koristimo Microsoft cloud usluge na osnovu naših legitimnih interesa u skladu sa članom 6 stav 1 tačka f GDPR-a. Obrada se vrši na osnovu ugovora o obradi podataka između Agencije za zaštitu životne sredine Austrije i Microsoft-a.
Dodatne informacije možete pronaći u izjavi o privatnosti Microsoft-a i smjernicama za bezbjednost Microsoft cloud usluga.

Microsoft cloud usluge obezbjeđuje Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 SAD. Ako se obrada podataka vrši u Sjedinjenim Američkim Državama, takva obrada u skladu sa članom 46 stav 2 tačka c GDPR-a pravno je pokrivena standardnim ugovornim klauzulama Evropske komisije koje su dio ugovora sa Microsoft Corporation.

Sadržaj sa YouTube-a

Na veb sajtovima Agencije za zaštitu životne sredine Austrije povezan je određeni sadržaj sa YouTube kanala. Kada pratite takav link klikom na njega, vaša IP adresa se prenosi na YouTube i kolačić se čuva u vašem pregledaču. Molimo vas da pogledate sekciju “Kolačići” ove izjave o privatnosti za informacije o tome kako možete spriječiti ili uticati na čuvanje kolačića.

Vaša prava

Imate pravo da budete obaviješteni, da zahtijevate ispravku ili brisanje podataka, da ograničite obradu, pravo na prenos podataka i pravo na prigovor i povlačenje vaše saglasnosti. Ako smatrate da obrada vaših podataka krši zakon o zaštiti podataka ili da su vaša pravna prava u vezi sa zakonom o zaštiti podataka na bilo koji drugi način prekršena, možete podnijeti pritužbu nadzornom organu. Obično možete kontaktirati nadzorni organ na vašem uobičajenom mjestu prebivališta ili rada ili našem sjedištu kompanije u tu svrhu. U Austriji, to je Austrijski organ za zaštitu podataka. Ako želite da ostvarite svoje pravo na prigovor ili povlačenje saglasnosti za obradu vaših ličnih podataka u vezi sa ovim veb sajtom, molimo vas da pošaljete kratku e-poštu službeniku za zaštitu podataka.

Verzija 1 (4.avgust 2023)

Službenik za zaštitu podataka imenovan u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka
Umweltbundesamt Gesellschaft mit beschränkter Haftung (UBA-GmbH)
Agencija za zaštitu životne sredine Austrije
Spittelauer Lände 5
1090 Beč/Austrija

Broj registracije kompanije (Identifikacioni broj): FN 187010s
Tel: +43-(0)1-31304

E-pošta: office@umweltbundesamt.at

Možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na:

datenschutz@umweltbundesamt.at