CIRKULARNA EKONOMIJA

Copyright: Osman Kartal, Sustainably Yours - EEA

U 2020. godini, šest ekonomija Zapadnog Balkana se obavezalo da će utiriti put ka održivoj cirkularnoj ekonomiji, kao dio sprovođenja Zelene agende. Da bi koncept cirkularne ekonomije oživio, svaka privreda je definisala svoje akcije kako bi zadovoljila lokalne potrebe.

EU4Green podržava ove tekuće inicijative u odabranim oblastima. U Albaniji, fokus je na lokalnom nivou, gdje će opštinsko osoblje biti upoznato sa praktičnim mjerama cirkularne ekonomije. U Bosni i Hercegovini i na Kosovu* poslovni sektor će biti angažovan kroz promociju cirkularne ekonomije, odnosno novih poslovnih modela. Prevencija otpada je na vrhu dnevnog reda aktivnosti EU4Green u dvije ekonomije: Sjeverna Makedonija će razvijati plan prevencije otpada za javne institucije, a Srbija radi na nacionalnom planu za prevenciju otpada. U Crnoj Gori, EU4Green će podržati razvoj akcionog plana cirkularne ekonomije, koji treba da oživi postojeću mapu puta.

Projekat EU4Green procjenjuje prenosivost ovih lokalnih inicijativa širom ekonomija Zapadnog Balkana, podstičući na taj način razmjenu najboljih praksi u cilju stvaranja održive cirkularne ekonomije.

Andrei Marin, My City /EEA

Copyright: Andrei Marin, My City /EEA

PROČITAJ VIŠE

Chinnapong - Fotolia.com

Nov 10, 2023

VIJESTI

Put Kosova* ka novim modelima cirkularnog poslovanja

Kosovo* teži održivoj cirkularnoj ekonomiji i otvara put ka novim modelima cirkularnog poslovanja.

Sep 21, 2023

VIJESTI

USKLAĐENOST ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM U CRNOJ GORI SA EU REGULATIVOM

Koliko dobro se crnogorski nacrt zakona o upravljanju otpadom usklađuje sa EU Direktivom o okviru za otpad?

Zoe-Fotolia.com_PSC

May 09, 2023

VIJESTI

EU4GREEN: ULAZAK U SLJEDEĆU FAZU

U ponedjeljak, 8. maja 2023. godine, Odbor za vođenje projekta se virtuelno sastao kako bi EU4Green ušao u novu fazu i krenuo prema implementaciji aktivnosti u šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Chinnapong - Fotolia.com

Jun 17, 2022

VIJESTI

EU4GREEN: POČETAK PROJEKTA ZA ZAPADNI BALKAN

Dana 17. juna, Umweltbundesamt / Agencija za životnu sredinu Austrije, službeno je pokrenula projekt EU4Green hibridnim događajem u Crnoj Gori.