ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА

Copyright: Osman Kartal, Sustainably Yours - EEA

Во 2020 година, шесте економии од Западен Балкан се обврзаа да го отворат патот кон одржлива циркуларна економија, како дел од спроведувањето на Зелената агенда. За да го оживее концептот на кружна економија, секоја економија ги дефинираше своите активности за да ги задоволи локалните потреби.

EU4Green ги поддржува овие тековни иницијативи во одредени области. Во Албанија, фокусот е на локално ниво, каде што општинскиот персонал ќе се запознае со практичните мерки за циркуларна економија. Во Босна и Херцеговина и во Косово*, бизнис секторот ќе биде соодветно ангажиран преку промоција на циркуларна економија и нови деловни модели. Превенција на отпадот е на врвот на агендата за активностите на EU4Green во две економии: Северна Македонија ќе развива план за превенција од отпад за јавните институции, а Србија работи на национален план за превенција од отпад. Во Црна Гора, EU4Green ќе го поддржи развојот на акционен план за циркуларна економија, кој треба да ја оживее постоечката карта на патот.

Понатаму, проектот EU4Green ја проценува преносливоста на овие локални иницијативи низ економиите на Западен Балкан, а со тоа поттикнува размена на најдобри практики насочени кон создавање одржлива циркуларна економија.

Andrei Marin, My City /EEA

Copyright: Andrei Marin, My City /EEA

ВИДИ ПОВЕЌ

Chinnapong - Fotolia.com

Ное 10, 2023

ВЕСТИ

Патот на Косово* кон нови кружни деловни модели

Патот на Косово* коннови кружни деловни модели

Сеп 21, 2023

ВЕСТИ

ЕУ-сообразност на Законот за управување со отпад во Црна Гора

Колку црногорскиот нацрт-закон за управување со отпад е усогласен со Рамковната директива на ЕУ за отпад?

Zoe-Fotolia.com_PSC

Мај 09, 2023

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА СЛЕДНАТА ФАЗА

Во понеделник, 8-ми мај 2023 година, Управниот комитет на проектот се состана онлајнсо цел да го одбележи почетокот на новата фаза на EU4Green Проектот и отпочнувањето на спроведувањето на активностите во шесте економии од Западен Балкан.

Chinnapong - Fotolia.com

Јун 17, 2022

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА ПРОЕКТОТ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН

На 17-ти јуни, Агенцијата за животна средина на Австрија (Umweltbundesamt), официјално го започна проектот EU4Green со хибриден настан во Црна Гора.