УЧЕСТВОТО НА ФО

Copyright: iStockphoto.com - mountainberryphoto

Учеството на граѓанските организации (ГО) е клучен елемент за спроведување на Зелената агенда и неопходност за постигнување на дефинираните цели во соработка со релевантните чинители во сите шест економии од Западен Балкан.

EU4Green има за цел да го подобри техничкото знаење на граѓанските организации за столбовите на Зелената агенда и да обезбеди рамка за суштинско вклучување на експертизата на овие организации во политичкото одлучување.

Проектот EU4Green има за цел тесно да соработува со граѓанските организации за да ја промовира целта за одржливост на животната средина. Со промовирање на инклузивна платформа за дијалог и соработка, EU4Green се надева дека ќе го зајакне учеството на ГО, ќе ги засили локалните гласови и ќе ги донесе промените потребни за позелена иднина на Западен Балкан.

iStockphoto.com - Nikada

Copyright: iStockphoto.com - Nikada

ВИДИ ПОВЕЌ

Zoe-Fotolia.com_PSC

Мај 09, 2023

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА СЛЕДНАТА ФАЗА

Во понеделник, 8-ми мај 2023 година, Управниот комитет на проектот се состана онлајнсо цел да го одбележи почетокот на новата фаза на EU4Green Проектот и отпочнувањето на спроведувањето на активностите во шесте економии од Западен Балкан.

Chinnapong - Fotolia.com

Јун 17, 2022

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА ПРОЕКТОТ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН

На 17-ти јуни, Агенцијата за животна средина на Австрија (Umweltbundesamt), официјално го започна проектот EU4Green со хибриден настан во Црна Гора.