ТЕМИ

Copyright: Teodora Todorova, Sustainably Yours _EEA

EU4Green се занимава со неколку еколошки предизвици и меѓусекторски прашања за поддршка на напорите во процесот на пристапување во ЕУ. Основата е Зелената агенда за Западен Балкан. Тоа создава услови за намалување на загадувачите во животната средина, зачувување на биолошката разновидност, промовирање на циркуларната економија и правење на земјоделството поодржливо.

ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊЕТО НА ВОДИТЕ

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАГАДЕНОСТА НА ВОЗДУХОТ

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊЕТО НА ПОЧВАТА

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

БИОДИВЕРЗИТЕТ

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

ЗЕЛЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

УЧЕСТВОТО НА ФО

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

ЗЕЛЕНИ ФИНАНСИИ

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

ПРОЦЕСИ ЗА СЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАЗБ

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ