ВЕСТИ

Mak Kapetanovic

Мар 29, 2024

Истражување за капацитетот на лабораториите за заштита на животната средина во Западен Балкан

EU4Green e podneo izveštaj „Status ekološki laboratorii na Zapadnom Balkanu (ZB) i njihovi kapaciteti“

Мар 22, 2024

СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДАТА

Нашата цел е да обезбедиме чиста и безбедна вода за сите заедници во регионот на Западен Балкан.

UPCOMING EVENTS

Оваа содржина е достапна само на англиски јазик

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

Апр 20, 2024

SUSTAINABLE AGRICULTURE

MONTENEGRO

AEI: Core Set & on-top indicators

The aim of the online workshop is further improvement of the previously selected Agri-Environmental Indicators core set and national on-top indicators.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

Апр 20, 2024

SUSTAINABLE AGRICULTURE

BOSNIA AND HERZEGOVINA

AEI: Core Set & on-top indicators

The aim of the online workshop is further improvement of the previously selected Agri-Environmental Indicators core set and national on-top indicators.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

Апр 20, 2024

Circular Economy

WESTERN BALKANS

Regional online workshop

The regional online workshop is organised in order to share the results on the implementation of Circular Economy measures.

МИНАТИ НАСТАНИ

Mak Kapetanović

Датумот на настанот: Окт 4, 2023

Едукација и развој на зелени вештини преку микро-дипломски модули

Регионалната работилница одржана во Сараево, Босна и Херцеговина на 4 октомври

Mak Kapetanović

Датумот на настанот: Окт 10-11, 2023

Работилница: Национална референтна лабораторија

Со цел да се поддржи имплементацијата на Националните референтни лаборатории (НРЛ) во шест економии од Западен Балкан, се одржа регионална дводневна работилница во Подгорица, Црна Гора, на 10 и 11 октомври 2023 година.