PJESËMARRJA E OSHC

Copyright: iStockphoto.com - mountainberryphoto

Pjesëmarrja e Organizatave Shoqërore Civile (OSHC) është një element thelbësor për zbatimin e Axhendës së Gjelbër dhe një domosdoshmëri për të arritur qëllimet e përcaktuara në bashkëpunim me aktorët përkatës në të gjashtë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor.

EU4Green synon të përmirësojë njohuritë teknike të organizatave të shoqërisë civile mbi shtyllat e Axhendës së Gjelbër dhe të sigurojë një kornizë për përfshirjen thelbësore të ekspertizës së këtyre organizatave në vendimmarrjen politike.

Projekti EU4Green synon të punojë ngushtë me organizatat e shoqërisë civile për të promovuar qëllimin e qëndrueshmërisë mjedisore. Duke promovuar një platformë gjithëpërfshirëse për dialog dhe bashkëpunim, EU4Green shpreson të forcojë pjesëmarrjen e OSHC-ve, të përforcojë zërat lokalë dhe të sjellë ndryshimet e nevojshme për një të ardhme më të gjelbër në Ballkanin Perëndimor.

iStockphoto.com - Nikada

Copyright: iStockphoto.com - Nikada

LEXO MË SHUMË

Zoe-Fotolia.com_PSC

Maj 09, 2023

LAJME

EU4GREEN: HYRJA NË FAZËN TJETËR

Ditën e hënë, në datën 8 maj 2023, u mblodh në platformën online Komiteti Drejtues i EU4Green, ndërsa projekti hyri kështu në një fazë të re drejt zbatimit të veprimtarive në gjashtë ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Chinnapong - Fotolia.com

Qer 17, 2022

LAJME

EU4GREEN: TAKIMI FILLESTAR PËR PROJEKTIN E BALLKANIT PERËNDIMOR

Më 17 qershor, Umweltbundesamt (Agjencia Austriake e Mjedisit), lançoi zyrtarisht projektin EU4Green, nëpërmjet një aktiviteti hibrid, i cili u mbajt në Mal të Zi.