VIJESTI

USKLAĐENOST ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM U CRNOJ GORI SA EU REGULATIVOM

Copyright: Mak Kapetanovic

Koliko dobro se crnogorski nacrt zakona o upravljanju otpadom usklađuje sa EU Direktivom o okviru za otpad? Analiza koju su izradili stručnjaci iz EU4Green pokazuje da su mnoge odredbe EU regulative o otpadu u potpunosti prenesene. – Za preostale odredbe pružene su preporuke za potpuno usklađivanje.

U okviru projekta EU4Green, austrijski stručnjaci za upravljanje otpadom proveli su provjeru usklađenosti crnogorskog Zakona o Upravljanju Otpadom i pratećih dokumenata. Provjera usklađenosti pokazuje da su mnoge odredbe EU regulative o otpadu u potpunosti prenesene u crnogorsko nacionalno zakonodavstvo. Za odredbe koje još nisu u potpunosti prenesene, austrijski stručnjaci su pružili preporuke za potpuno usklađivanje s EU zakonodavstvom o otpadu. Ovi rezultati su dostavljeni Europskoj komisiji i zainteresovanom korisniku.

Zemlje kandidati za članstvo u EU moraju usvojiti EU pravila i propise kao nacionalni zakon, direktive se moraju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo. Preliminarna provjera usklađenosti s odgovarajućim zakonodavstvom EU pomaže zemljama da izbegnu probleme nakon pristupanja koji bi mogli nastati zbog nepravilno prenesenog zakonodavstva.

Crnogorska Nacionalna Strategija za Održivi Razvoj do 2030. godine, koja u potpunosti prenosi UN Agendu 2030, prepoznaje važnost prelaza na cirkularnu ekonomiju. Jedan od glavnih ciljeva ovog strateškog dokumenta je poboljšanje upravljanja otpadom primjenom pristupa temeljenog na cirkularnoj ekonomiji kao prioritetnog broja jedan.

PRETVARANJE IZAZOVA U MOGUĆNOSTI

Zelena agenda je sveobuhvatan plan koji nastoji da postigne održivost životne sredine i društveno-ekonomsku transformaciju. To uključuje prelazak na ekonomiju sa niskim sadržajem ugljenika, promovisanje obnovljive energije, održivu poljoprivredu i očuvanje biodiverziteta. Društvena jednakost, inkluzivnost i održivi obrasci potrošnje takođe su naglašeni da bi se izgradila otporna i pravedna budućnost za sve.

Projekat EU4Green podržava Zapadni Balkan u njegovoj tranziciji ka modernim, resursno efikasnim i konkurentnim ekonomijama. Finansiran od strane Evropske unije i austrijske vlade, EU4Green podržava Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo*, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju u ozelenjavanju njihovih privreda u konsultaciji sa svim relevantnim partnerima i u poboljšanju praćenja i izvještavanja. Projekat sprovodi Agencija za životnu sredinu Austrije u saradnji sa vladama, institucijama i delegacijama EU na Zapadnom Balkanu, težeći održivoj i prosperitetnoj budućnosti regiona.