ZELENO OBRAZOVANJE

Copyright: Umweltbundesamt

Zeleno obrazovanje i zelene vještine služe kao katalizator transformacije. EU4Green uvodi inovativne nastavne metodologije, posebno razvoj modula za mikrokredite, u saradnji sa Inicijativom za reformu obrazovanja Jugoistočne Evrope (ERI SEE). Ovi moduli su dizajnirani da njeguju suštinske zelene vještine, obuhvatajući ključne oblasti kao što su ekološka svijest, energetska efikasnost i održiva poljoprivreda.

Izazov leži u rješavanju jaza u vještinama i kvalitetu obrazovanja na Zapadnom Balkanu. Region je postigao napredak u svom obrazovnom pejzažu, ali ima još mnogo toga da se uradi kako bi se uskladio sa globalnim standardima. Stoga je EU4Green posvećen unaprjeđenju kvaliteta i relevantnosti formalnog obrazovanja i promovisanju sticanja dodatnih kompetencija. Projekat ulaže u inicijative za podizanje standarda nastave, obogaćivanje obuke nastavnika i podsticanje kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Misija EU4Green-a je da radi ka zelenim, održivim ekonomijama na Zapadnom Balkanu. Kroz posvećenost visokokvalitetnom zelenom obrazovanju, cilj je da se buduće generacije osposobe sa vještinama i znanjem potrebnim za napredovanje u zelenoj ekonomiji.

Diana Medre_Climate Change PIX EEA

Copyright: Diana Medre_Climate Change PIX EEA

PROČITAJ VIŠE

Mak Kapetanović

Nov 07, 2023

DOGAĐAJI

Obrazovanje i razvoj zelenih vještina kroz module za mikro-diplome

Regionalna radionica održana u Sarajevu, BiH 4. oktobra, okupila je ključne aktere obrazovanja

Zoe-Fotolia.com_PSC

May 09, 2023

VIJESTI

EU4GREEN: ULAZAK U SLJEDEĆU FAZU

U ponedjeljak, 8. maja 2023. godine, Odbor za vođenje projekta se virtuelno sastao kako bi EU4Green ušao u novu fazu i krenuo prema implementaciji aktivnosti u šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Chinnapong - Fotolia.com

Jun 17, 2022

VIJESTI

EU4GREEN: POČETAK PROJEKTA ZA ZAPADNI BALKAN

Dana 17. juna, Umweltbundesamt / Agencija za životnu sredinu Austrije, službeno je pokrenula projekt EU4Green hibridnim događajem u Crnoj Gori.