VIJESTI

Regionalna radionica u Sarajevu istražuje Zelenu edukaciju i module mikropriznanja

Copyright: Mak Kapetanovic

Ključni akteri u obrazovanju i održivosti okupili su se u Sarajevu na regionalnoj radionici posvećenoj unapređenju zelene edukacije i podršci razvoju modula mikrokvalifikacija. Organizovana u okviru projekta EU4Green, koji ima za cilj olakšati tranziciju ka modernim, resursno efikasnim ekonomijama na Zapadnom Balkanu, radionica je imala za cilj identifikovanje obrazovnih potreba i oblasti za unapređenje zelenih vještina.

Predstavnici ministarstava obrazovanja, agencija za osiguranje kvaliteta, obučnih firmi i nevladinih organizacija okupili su se kako bi razmatrali strategije za integraciju ekoloških i klimatskih pitanja u obrazovne sisteme. Glavni cilj bio je podržati Zapadni Balkan u usklađivanju sa Zelenom agendom i postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Ključne teme diskusija bile su izazovi modernizacije nastavnih planova i programa i osiguranje relevantnosti obrazovanja u kontekstu održivog razvoja. Učesnici su istakli važnost unapređenja kvaliteta formalnog obrazovanja, uključujući standarde za nastavnike, obuke i kontinuirani profesionalni razvoj. Takođe, naglasak je stavljen na razvoj kompetencija izvan tradicionalnih obrazovnih okvira.

Jedan od ključnih rezultata radionice bio je podrška modulima mikrokvalifikacija kao sredstvu za podršku modernizaciji nastavnih planova i programa i promovisanje inkluzivnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu. Mikrokvalifikacije, prilagođene specifičnim vještinama i kompetencijama, identifikovana su kao fleksibilan i efikasan alat za adresiranje evoluirajućih obrazovnih potreba regiona.

Specifični ciljevi radionice uključivali su artikulisanje zahtjeva za razvoj zelenih vještina, identifikovanje regulatornih okvira za akreditaciju mikrokvalifikacija i dobijanje obaveza za zajedničku izradu portfolija mikrokvalifikacija za pilot inicijative u odabranim ekonomijama ili regionima.

U nastavku, dionici su izrazili svoju posvećenost unapređenju agende EU4Green i implementaciji inicijativa za zelenu edukaciju. Radionica je poslužila kao ključna platforma za unapređenje saradnje i postizanje napretka ka održivim, inkluzivnim obrazovnim sistemima na Zapadnom Balkanu.