VESTI

Regionalna radionica u Sarajevu istražuje zelenu edukaciju i module za mikro-sertifikate

Copyright: Mak Kapetanovic

Ključni akteri u oblasti obrazovanja i održivosti okupili su se u Sarajevu na ključnoj Regionalnoj radionici posvećenoj unapređenju zelene edukacije i razvoju modula za mikro-sertifikate. Organizovana u okviru projekta EU4Green, čiji je cilj olakšavanje tranzicije ka modernim, resursno efikasnim ekonomijama na Zapadnom Balkanu, radionica je imala za cilj identifikaciju obrazovnih potreba i definisanje tematskih oblasti za unapređenje zelenih veština.

Predstavnici obrazovnih ministarstava, agencija za osiguranje kvaliteta, obrazovnih preduzeća i nevladinih organizacija okupili su se kako bi razgovarali o strategijama za integrisanje ekoloških i klimatskih pitanja u obrazovne sisteme. Glavni cilj bio je podrška zemljama Zapadnog Balkana u usklađivanju sa Zelenom agendom i postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Centralne tačke diskusija bile su izazovi modernizacije nastavnih programa i osiguravanja relevantnosti obrazovanja u kontekstu održivog razvoja. Učesnici su istakli važnost unapređenja kvaliteta formalnog obrazovanja, uključujući standarde za nastavnike, obuku i kontinuirani profesionalni razvoj. Takođe, naglasak je bio i na razvoju kompetencija izvan tradicionalnih obrazovnih okvira.

Jedan od ključnih rezultata radionice bio je podrška modulima za mikro-sertifikate kao sredstvu za podršku modernizaciji kurikuluma i promovisanje inkluzivnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu. Mikro-sertifikati, prilagođeni specifičnim veštinama i kompetencijama, identifikovani su kao fleksibilan i efikasan alat za rešavanje evoluirajućih obrazovnih potreba regiona.

Specifični ciljevi radionice uključivali su artikulaciju zahteva za razvoj zelenih veština, identifikaciju regulatornih okvira za akreditaciju mikro-sertifikata i prikupljanje obaveza za zajednički razvoj portfolija mikro-sertifikata za pilot inicijative u odabranim ekonomijama ili regionima.

Nadalje, učesnici su izrazili svoju posvećenost unapređenju agende EU4Green i implementaciji inicijativa za zelenu edukaciju. Radionica je poslužila kao ključna platforma za podsticanje saradnje i ostvarivanje napretka ka održivim, inkluzivnim obrazovnim sistemima na Zapadnom Balkanu.