ВЕСТИ

Светски ден на невладините организации

Copyright: Nenad Konstantinovic

Денес, на Денот на невладините организации, го славиме извонредното влијание на невладините организации ширум светот! Познат и како Светски ден на невладините организации, секоја година се одбележува на 27 февруари. Овој ден служи за признавање на напорите и достигнувањата на невладините организации ширум светот во нивната работа за промовирање на социјалната правда, човековите права и одржливиот развој.

Невладините организации играат клучна улога во многу важни прашања, а едно од најважните прашања денес е заштитата на животната средина. Од напорите за зачувување до проектите за одржлив развој, многу невладини организации се во првите редови за зачувување на нашата планета за идните генерации.

Затоа EU4Green го вклучува НВО секторот во своите активности посветени на спроведувањето на Зелената агенда за Западен Балкан. Оваа соработка ја истакнува моќта на колективното дејствување во справувањето со еколошките прашања и промовирањето на одржливоста.

Активното учество на граѓанските организации (ГО) е од витално значење за реализација на Зелената агенда во Западен Балкан. EU4Green има за цел да го подобри техничкото знаење на ГО за столбовите на еколошката одржливост, охрабрувајќи го нивното вклучување во политичките одлуки.

Преку соработка, EU4Green се стреми да ги зајакне ГО, да го засили нивниот глас и да започне зелени иницијативи за одржлива иднина во регионот.

Среќен ден на НВО на сите НВО ширум светот кои се посветени на создавање подобар, позелен свет за секого!