ВЕСТИ

Climate Bonds Initiative

Copyright: Climate Bonds Initiative

Climate Bonds Initiative заедно со EU4Green успешно имплементираа влијателна програма за обука, во која беа ангажирани 33 учесници од 5 различни економии од Западен Балкан.

Climate Bonds Initiative е меѓународна организација која работи на мобилизирање на глобален капитал за акција против климатските промени. Целта е да се развие голем и течен пазар на зелени и климатски обврзници што ќе помогне да се намалат трошоците за капитал за климатски проекти и да се подобри пристапот до поевтин долг на пазарите во развој.

Овластувањето на локалните власти да се справат со комплексноста на одржливите и транзициските финансии не само што ги зајакнува нивните врски со ЕУ, туку и ја поттикнува регионалната соработка и го олеснува пристапот до поевтин капитал.

Заклучоци од програмата за обука:

  • Прва сесија – Обука за GSS+ обврзници: Нашиот стручен тим за обука обезбеди сеопфатно разбирање за GSS+ обврзниците, истакнувајќи ја нивната клучна улога во преобликувањето на финансиските пазари. Учесниците добија увид во взаемните придобивки за инвеститорите и издавачите.
  • Втора сесија – длабинска анализа на таксономијата: Учесниците ја разгледаа важноста на таксономите, ги истражија секторските критериуми вградени во овие инструменти и го разбраа клучниот аспект на интероперабилноста помеѓу постоечките системи за класификација.
  • Трета сесија – патоказ до веродостојна и амбициозна транзиција: Учесниците се опремени со темелен преглед на концептот на транзиција. Тие ги истражија приоритетите за креирање планови за транзиција и навлегоа во принципите и барањата за создавање силен, амбициозен и кредибилен план за транзиција.