VESTI

Climate Bonds Initiative

Copyright: Climate Bonds Initiative

Climate Bonds Initiative zajedno sa EU4Green je uspešno sproveo uticajan Program obuke, angažujući 33 učesnika iz 5 različitih ekonomija Zapadnog Balkana.

Climate Bonds Initiative je međunarodna organizacija koja radi na mobilizaciji globalnog kapitala za akciju protiv klimatskih promena. Cilj je razvoj velikog i likvidnog tržišta zelenih i klimatskih obveznica koje će pomoći u smanjenju troškova kapitala za klimatske projekte i poboljšati pristup jeftinijem dugu na tržištima u razvoju.

Osnaživanje lokalnih vlasti da navigiraju kroz složenosti održivih i tranzicionih finansija ne samo da jača njihove veze sa EU, već i pokreće regionalnu saradnju i olakšava pristup jeftinijem kapitalu.

Uvidi iz Programa obuke:

  • Sesija jedan – Obuka o GSS+ obveznicama: Naš stručni tim za obuku pružio je sveobuhvatno razumevanje GSS+ obveznica, osvetljavajući njihovu ključnu ulogu u preoblikovanju finansijskih tržišta. Učesnici su stekli uvid u međusobne koristi za investitore i emitente.
  • Sesija dva – Dubinska analiza taksonomije: Učesnici su se zagledali u značaj taksonomija, istražili kriterijume sektora ugrađene u ove instrumente i shvatili ključni aspekt interoperabilnosti među postojećim sistemima klasifikacije.
  • Sesija tri – Putokaz ka verodostojnoj i ambicioznoj tranziciji: Učesnici su opremljeni temeljnim pregledom koncepta tranzicije. Istražili su prioritete za izradu tranzicionih planova i zaronili u principe i zahteve za izradu snažnog, ambicioznog i verodostojnog plana tranzicije.