VESTI

Regionalna radionica u Tirani posvećena izazovima održive poljoprivrede

Copyright: Irida Haxhi

Značajan regionalni radni sastanak održan je u Tirani, Albaniji, 20. septembra, sa fokusom na dva ključna radna paketa u oblasti Održive poljoprivrede. Organizovan kao deo kontinuiranih napora za podsticanje saradnje i rešavanje hitnih poljoprivrednih izazova, radionica je imala za cilj da uspostavi osnovu za stalnu saradnju među šest ekonomija, istovremeno unapređujući razumevanje regionalnih osnova i prilika.

Prvi dan radionice bio je posvećen radnom paketu koji se odnosi na Agro-ekološke indikatore i monitoring. Stručnjaci i zainteresovane strane uključili su se u diskusije usmerene na razvoj strategija za efikasno praćenje poljoprivrednih praksi i njihovih ekoloških uticaja. Cilj je bio postaviti temelje za informisano donošenje odluka i održivo upravljanje poljoprivredom.

Drugog dana, pažnja je bila usmerena na strategijske pristupe prilagođavanju klimatskim promenama u poljoprivredi, kao i mere za održivu upotrebu i skladištenje vode u poljoprivredi. Učesnici su se angažovali u sveobuhvatnim dijalozima, oslanjajući se na ekspertizu poljoprivrednih i ekoloških specijalista iz svih korisničkih regiona. Diskusije su bile usmerene na identifikaciju inovativnih rešenja za suočavanje sa izazovima koje predstavljaju klimatske promene i nestašica vode, ključnih aspekata u osiguravanju otpornosti i održivosti poljoprivrednih praksi.

Radionica je stvorila atmosferu koja je podsticala duboku, ličnu razmenu, olakšavajući deljenje najboljih praksi i istraživanje mogućnosti za saradnju. Okupljanjem različitih perspektiva i ekspertize, radionica je imala za cilj da podstakne proaktivne napore ka razvoju održivih rešenja za regionalne agro-ekološke izazove.

U budućnosti, očekuje se da uvide i strategije generisane tokom radionice informišu tekuće inicijative i oblikuju buduće saradnje usmerene na promovisanje održivih poljoprivrednih praksi širom regiona. Događaj je istakao važnost kolektivnog delovanja i deljenja znanja u suočavanju sa složenim izazovima koji stoje pred poljoprivredom u modernom dobu.