VIJESTI

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA NITRATIMA I PESTICIDIMA

Copyright: Trout55

Netretirani otpad i otpadne vode glavni su izvor zagađenja voda i također izazivaju ozbiljnu zabrinutost u nekim područjima zapadnog Balkana. Konkretno, dospijevanje poljoprivrednih otpadnih voda u podzemne vode, glavni je izvor onečišćenja nitratima i pesticidima i predstavlja glavnu brigu u cijeloj Europi, kao i na zapadnom Balkanu. EU4Green podržava zapadni Balkan u implementaciji Nitratne direktive kao osnove za zaštitu vodnih resursa, uspostavu dobrih poljoprivrednih praksi i praćenje zagađenja voda.

Nitrati koji se koriste u gnojivima i različiti pesticidi korišteni u poljoprivredi dospijevaju u podzemne vode putem ispiranja i stižu do površinskih voda preko oticanja s poljoprivrednih polja. Visoka razina nitrata čini vodu neprikladnom za piće. Također utječe na rijeke, jezera i morske vode poremetivši njihove razine dušika, što uzrokuje rast algi. To ima snažan utjecaj na vodene sustave i vodene organizme, poput riba. Direktiva o nitratima ima za cilj zaštitii kvalitetu vode diljem Evrope, sprječavajući nitrate iz poljoprivrednih izvora da zagađuju podzemne i površinske vode i promovišući upotrebu dobrih poljoprivrednih praksi.

Regionalna radionica o implementaciji Evropske direktive o nitratima održat će se u Podgorici 12. i 13. septembra i povezuje dvije ključne teme EU4Green-a: Depolucija (smanjenje zagađenja) vode i Održiva poljoprivreda. Glavni ciljevi radionice su razviti polazišta za kontinuiranu saradnju s korisnicima u regiji i bolje razumijevanje statusa implementacije, prioriteta, izazova i sljedećih koraka za provedbu Direktive o nitratima na zapadnom Balkanu. Austrijski i zapadnobalkanski stručnjaci za podzemne i površinske vode, poljoprivredu i okoliš razmatrat će u Podgorici kako razviti Kodekse dobre poljoprivredne prakse, izraditi Akcijske programe za nitrate i kako ih prilagoditi nacionalnim zahtjevima. Radionica također pruža priliku za umrežavanje, razmjenu iskustava i prenos znanja.

PRETVARANJE IZAZOVA U MOGUĆNOSTI

Zelena agenda je sveobuhvatan plan koji nastoji da postigne održivost okoliša i društveno-ekonomsku transformaciju. To uključuje prelazak na ekonomiju sa niskim sadržajem ugljenika, promovisanje obnovljive energije, održivu poljoprivredu i očuvanje biodiverziteta. Društvena jednakost, inkluzivnost i održivi obrasci potrošnje takođe su naglašeni da bi se izgradila otporna i pravedna budućnost za sve.

Projekat EU4Green podržava Zapadni Balkan u njegovoj tranziciji ka modernim, resursno efikasnim i konkurentnim ekonomijama. Finansiran od strane Evropske unije i austrijske vlade, EU4Green podržava Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo*, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju u ozelenjavanju njihovih privreda u konsultaciji sa svim relevantnim partnerima i u poboljšanju praćenja i izvještavanja. Projekat sprovodi Agencija za okoliš Austrije u saradnji sa vladama, institucijama i delegacijama EU na Zapadnom Balkanu, težeći održivoj i prosperitetnoj budućnosti regiona.