LAJME

DITA E EVROPËS – NGA NJË EVROPË PAQESORE NË NJË EVROPË TË GJELBËR

Copyright: Nenad Konstatinovic

Ndërsa shënojmë sot Ditën e Evropës, për nder të paqes së qëndrueshme dhe përpjekjeve kolektive, vëmendja jonë shkon te shqetësimi i përbashkët aktual i BE-së dhe vendosmëria e përbashkët për ta transformuar Evropën në një mjedis jetese moderne dhe të gjelbër për të gjithë ne.

Çdo 9 maj, evropianët festojnë Ditën e Evropës, duke nderuar fillimin e integrimit politik dhe ekonomik të kontinentit dhe arritjen e paqes afatgjatë përmes përpjekjeve kolektive.

Festimi shkon vite prapa në vitin 1950, kur Robert Schuman, ministri i atëhershëm francez i punëve të jashtme, dha deklaratën e tij historike duke propozuar që Franca dhe Gjermania të bashkohen me prodhimin e tyre të qymyrit dhe çelikut. U hodhën themelet për Bashkimin Evropian të sotëm.

“Evropa nuk do të bëhet menjëherë, ose sipas një plani të vetëm. Ajo do të ndërtohet përmes arritjeve konkrete të cilat së pari krijojnë një solidaritet de facto”, tha në fjalën e tij shtetasi francez.

Sot, fjalët e tij rezonojnë edhe në kontekste të tjera, siç është shqetësimi i përbashkët për mjedisin. Bashkimi Evropian tani qëndron i bashkuar në përpjekjet e përbashkëta për të arritur qëllimet mjedisore dhe për të krijuar kushte jetese të gjelbra, të shëndetshme dhe elastike për të gjithë evropianët, për të gjithë njerëzit e botës. Siç tha Schuman – Evropa nuk do të bëhet menjëherë, tani e dimë gjithashtu se ndërtimi i një Evrope të gjelbër gjithashtu nuk mund të bëhet menjëherë. Kërkon përpjekje, kohë dhe bashkëpunim të fortë, por mund të arrihet, duke punuar së bashku drejt të njëjtit qëllim, për të mirën e të gjithëve.

Ndryshimet klimatike dhe degradimi i mjedisit janë bërë një kërcënim ekzistencial për Evropën dhe botën. Për të kapërcyer këto sfida, Marrëveshja e Gjelbër Evropiane do ta transformojë BE-në në një ekonomi moderne, me efikasitet të burimeve dhe konkurruese. Rrjedhimisht, përmes Agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor (GAWB), BE-ja po mbështet rajonin për të zbatuar me efikasitet hapat, masat dhe ndryshimet e Axhendës së Gjelbër, siç përcaktohet në Deklaratën e Sofjes, për të cilën liderët e Ballkanit Perëndimor janë angazhuar në vitin 2020.

EU4Green luan një rol të rëndësishëm në këtë. Projekti i kushtohet përmirësimit të tranzicionit të Ballkanit Perëndimor drejt ekonomive moderne, me efikasitet të burimeve dhe konkurruese, ku rritja është e shkëputur nga emetimet e gazeve serrë, përdorimi i burimeve dhe gjenerimi i mbetjeve dhe ku ndiqet elasticiteti i klimës.

EU4Green ndihmon gjashtë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor (BB6) që të zbatojnë GAWB-në në planet, veprimet dhe reformat e tyre kombëtare, si dhe të harmonizojnë dhe zbatojnë më tej ligjet përkatëse të BE-së.

Nëpërmjet aktiviteteve të tij projekti lehtëson koordinimin e përfituesve në të gjithë sektorët dhe në nivele të ndryshme autoriteti, për të siguruar pronësinë e procesit që përfshin ekonominë dhe shoqërinë e përgjithshme.

Nëpërmjet bashkëpunimit me qeveritë, institucionet dhe shoqërinë civile, EU4Green ka organizuar shumë workshop-e dhe ngjarje që kanë angazhuar qindra pjesëmarrës nga sektorë të ndryshëm. Ndërsa niveli dhe intensiteti i bashkëpunimit rritet përmes projektit, në një vit e gjysmë projekti do të vazhdojë të organizojë aktivitete të ndryshme në disa fusha të GAWB, duke i kushtuar vëmendje të madhe secilës shtyllë të Axhendës së Gjelbër dhe duke marrë parasysh specifikat dhe nevojat e secilës prej ekonomive të BB6.

Këto sesione kanë vlerë thelbësore për integrimin e qëndrueshmërisë mjedisore në politikat dhe praktikat publike. Përpjekjet e EU4Green janë përqendruar në krijimin e strategjive vepruese me ministritë dhe partnerët, duke siguruar sukses afatgjatë për peizazhin ekologjik dhe ekonomik të rajonit.

Ndërsa festojmë Evropën sot dhe, me atë rast, edhe arritjet e EU4Green, ne mbetemi të përkushtuar për të avancuar përpjekjet tona bashkëpunuese. Aktivitetet e projektit jo vetëm që kanë nxitur shkëmbimin e njohurive, por gjithashtu kanë forcuar partneritetet në të gjitha nivelet e qeverisjes.

Ka shumë punë para nesh, angazhimi i fortë dhe bashkëpunimi i mirë janë çelësi për arritjen e objektivave të Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane dhe të Agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor. Duke iu rikthyer fjalëve të Schuman – kjo nuk mund të bëhet menjëherë, por me forca të përbashkëta dhe një angazhim të përbashkët, mund dhe bëhet!