ВЕСТИ

Ден на Европа – од мирна до зелена Европа

Copyright: Nenad Konstatinovic

Денот на Европа, кој го славиме денес, во чест на трајниот мир и заедничките напори, го насочува нашето внимание кон актуелните заеднички грижи и определба на ЕУ да ја трансформира Европа во модерна, зелена животна средина за сите нас.

Секој 9 мај, Европејците го слават Денот на Европа, во чест на почетокот на политичката и економската интеграција на континентот, како и на постигнувањето траен мир преку години на колективен напор.

Оваа прослава датира од 1950 година, кога Роберт Шуман, францускиот министер за надворешни работи во тоа време, ја даде својата значајна декларација предлагајќи Франција и Германија да го комбинираат своето производство на јаглен и челик. Тогаш беа поставени темелите на денешната Европска Унија.

„Европа нема да се создаде одеднаш, не според никаков план. Ќе се гради преку конкретни успеси кои прво создаваат де факто солидарност“, рече во својот говор францускиот државник.

Денес, неговите зборови одекнуваат во други контексти, како што е заедничката грижа за животната средина. Европската унија сега е обединета во заедничките напори за постигнување еколошки цели и создавање зелени, здрави, издржливи услови за живот за сите Европејци, за сите луѓе во светот. Како што рече Шуман – Европа нема да се создаде одеднаш, сега знаеме и дека изградбата на зелена Европа не може да се направи одеднаш. Потребен е труд, време и силна соработка, но тоа може да се постигне, работејќи заедно кон иста цел, за доброто на сите.

Климатските промени и деградацијата на животната средина станаа егзистенцијална закана за Европа и светот. За да се надминат овие предизвици, Европскиот зелен договор ќе ја трансформира ЕУ во модерна, ефикасна за ресурси и конкурентна економија. Затоа, преку Зелената агенда за Западен Балкан (GAWB), ЕУ го поддржува регионот во ефективно спроведување на чекорите, мерките и промените на Зелената агенда, како што е пропишано во декларацијата од Софија на која се обврзаа лидерите на Западен Балкан самите во 2020 година.

EU4Green игра важна улога во ова. Проектот е посветен на унапредување на транзицијата на Западен Балкан во модерни, ефикасни во однос на ресурсите и конкурентни економии каде што растот е одделен од емисиите на стакленички гасови, користењето на ресурсите и создавањето отпад и каде се бара отпорност на климата.

Преку своите активности, проектот ја олеснува координацијата на корисниците во сите сектори и на различни нивоа на власт, со цел да се обезбеди сопственост на процесот кој ја вклучува целата економија и општество.

Преку соработка со владите, институциите и граѓанското општество, EU4Green организираше многу работилници и настани во кои беа вклучени стотици учесници од различни сектори. Како што расте нивото и интензитетот на соработка преку проектот, во следната година и половина проектот ќе продолжи да организира различни активности во неколку области на GAWB, посветувајќи посебно внимание на секој столб од Зелената агенда и земајќи ги предвид специфичните потреби на секоја од економиите на WB6.

Овие сесии се од фундаментална вредност за интегрирање на одржливоста на животната средина во јавната политика и практика. Напорите на EU4Green се фокусирани на креирање оперативни стратегии со министерствата и партнерите, обезбедувајќи долгорочен успех за еколошкиот и економскиот пејзаж во регионот.

Додека ја славиме Европа денес и, во врска со тоа, достигнувањата на EU4Green, остануваме посветени на унапредување на нашите заеднички напори. Проектните активности не само што го поттикнаа споделувањето на знаењето, туку и ги зајакнаа партнерствата на сите нивоа на управување.

Имаме многу работа пред нас, силната посветеност и добрата соработка се клучни за постигнување на целите на Европскиот зелен договор и Зелената агенда за Западен Балкан. Да се ​​навратиме на зборовите на Шуман – тоа не може да се направи одеднаш, но со заеднички сили и заедничка посветеност може и треба да се направи!

EU4Green им помага на шесте економии од Западен Балкан (WB6) да го имплементираат GAWB во нивните национални планови, акции и реформи, и дополнително да го усогласат и имплементираат соодветното законодавство на ЕУ.