ВЕСТИ

Јун 25, 2024

Соработка меѓу Австрија и Србија за зачувување на Дунав

Оваа година Австрија претседава со стратегијата на ЕУ за регионот на Дунав, која ги обликува можностите за создавање просперитет, издржливост и безбедност за овој регион кој вклучува десет земји и над 80 милиони луѓе.

Јун 13, 2024

Првачињата учат како да компостираат за да го намалат отпадот

Учениците ги совладаа вештините за претворање на органскиот и био отпадот во плоден компост за растенијата од училишниот двор.

Јун 03, 2024

Интервју: Водата е нашиот извор на живот

Во ова интервју, експертот на EU4Green, Харалд Лоишандл-Вајс, ја објаснува горливата тема за загадувањето на водата, ризикот од загадувачи и важноста на неопходните активности.

Мај 09, 2024

Ден на Европа – од мирна до зелена Европа

Денот на Европа, кој го славиме денес, во чест на трајниот мир и заедничките напори, го насочува нашето внимание кон актуелните заеднички грижи и определба на ЕУ да ја трансформира Европа во модерна, зелена животна средина за сите нас.

Апр 26, 2024

Регионална работилница за зелена транзиција со невладини организации

Со поддршка на проектниот партнер World University Service Austria (WUS), работилницата ЗЕЛЕНА ТРАНЗИЦИЈА - РЕГИОНАЛНИ ПОТРЕБИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ служеше за собирање влезни податоци и надградба на експертизата на ГО.

Апр 24, 2024

Онлајн работилница за AEI и мониторинг во Црна Гора

Работилница за агроеколошки индикатори (АЕИ) и мониторинг за Црна Гора се одржа денеска, како дел од серијата работилници за секоја економија на Западен Балкан.

Апр 12, 2024

Донесен е Законот за управување со отпад во Црна Гора

Црногорскиот парламент го усвои Законот за управување со отпад, измените на Законот за индустриски емисии, како и измените на Законот за биоцидни производи.

Апр 05, 2024

ЕКСПЕРТИ ЗА БИОДИВЕРЗИТЕТ ПОСЕТИЈА ДВЕ ПИЛОТ ЛОКАЦИИ ВО РЕГИОНОТ

EU4Green ангажираше експерти од регионот и започна теренска работа за биолошката разновидност.

Мар 29, 2024

Работилница за биодиверзитет и прекугранична теренска посета

На оваа работилница се разговараше за правните барања, методолошките рамки и релевантните индикатори за исполнување на барањата за известување од Директивата на ЕУ за природата и претстојниот Закон за обнова на природата.

Мар 29, 2024

Истражување за капацитетот на лабораториите за заштита на животната средина во Западен Балкан

EU4Green e podneo izveštaj „Status ekološki laboratorii na Zapadnom Balkanu (ZB) i njihovi kapaciteti“

Мар 22, 2024

EU4Green го зајакнува Западен Балкан преку работилници за Директивата за нитрати

Овие работилници, со посебен фокус на Директивата за нитрати, претставуваат важен чекор во вклучувањето на интересните групи од целиот регион.

Мар 22, 2024

СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДАТА

Нашата цел е да обезбедиме чиста и безбедна вода за сите заедници во регионот на Западен Балкан.

Фев 27, 2024

Светски ден на невладините организации

Овој ден служи за признавање на напорите и достигнувањата на невладините организации ширум светот во нивната работа за промовирање на социјалната правда, човековите права и одржливиот развој.

Фев 20, 2024

ПРОМОВИРАЊЕ ЗЕЛЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВОЈ НА ВЕШТИНИ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН

Во тековната потрага по одржлив развој во Западен Балкан, EU4Green останува посветена на обликувањето на позелена иднина преку своите образовни иницијативи.

Фев 06, 2024

Добрата соработка е клучна за подобар квалитет на воздухот

Проектот EU4Green што го спроведува Австриската агенција за животна средина, 31.1. и на 1 февруари 2024 година одржа работилница во Сараево за локални мерки насочени кон подобрување на квалитетот на воздухот.

Фев 02, 2024

Светски ден на мочуриштата 2 февруари

Темата на овогодинешниот Светски ден на мочуриштата е „Мочуриштата и благосостојбата на луѓето“.

Јан 15, 2024

Одбележување зелени достигнувања: кампања #Успеавме на проектот EU4Green во Западен Балкан

Како дел од нашата посветеност на транспарентност и вклученост на јавноста, со задоволство ја претставуваме кампањата #Успеавме.

Јан 08, 2024

Инспиративен напредок: Кампањата #ItCanBeDone ги претставува достигнувањата во усвојувањето на Зелената агенда во Западен Балкан

Оваа иницијатива има за цел да ги истакне успешните приказни од различни економии во регионот, покажувајќи конкретни достигнувања во усвојувањето на Зелената агенда.

Дек 15, 2023

Climate Bonds Initiative

Climate Bonds Initiative заедно со EU4Green успешно имплементираа влијателна програма за обука, во која беа ангажирани 33 учесници од 5 различни економии од Западен Балкан.

Дек 14, 2023

Колку е важна тињата?

Обично, тињата не се поврзува со ресурс што може да се користи во различни области како што се земјоделството и енергетиката.

Ное 20, 2023

Зелени вештини по потреба

На регионалната работилница за зелено образование што неодамна се одржа во Сараево, експертите од Umweltbundesamt (Агенција за животна средина на Австрија), Даниела Занини-Фрајтаг и Питер Трамберен, дадоа информации за плановите на EU4Green во врска со меѓусекторското прашање и важноста на зеленото образование за Западен Балкан и Европа.

Ное 14, 2023

Соработката ја унапредува еколошката стратегија на Косово* за следната деценија

Косово* активно работи на „Стратегијата за заштита на животната средина и одржлив развој 2022 - 2031.“

Ное 10, 2023

Патот на Косово* кон нови кружни деловни модели

Патот на Косово* коннови кружни деловни модели

Ное 08, 2023

Загадување на Земјата – Интервју со експертите од EU4Green

Решавање на загадувањето на земјиштето во Западен Балкан за одржлива иднина

Окт 17, 2023

Меѓународна работилница фокусирана на загадување на почвата и стратегии за мониторинг

Посветена на справување со загадувањето на почвата и стратегии за мониторинг, меѓународната работилница одржана во Тирана, Албанија, ги собра експертите и засегнатите страни од цела Европа и Западен Балкан.

Окт 13, 2023

Црногорската влада го одобри новиот Закон за управување со отпад

Црногорската влада го одобри новиот Закон за управување со отпад, откога австриските експерти за управување со отпад  ја дадоа оценката за усогласеност со директивите на ЕУ.

Окт 09, 2023

Мониторинг и адаптација на климатските промени во земјоделството

EU4Green работилница за агроеколошки индикатори и одржливо користење на водата во земјоделството на 20 и 21 септември во Тирана

Окт 04, 2023

Регионална работилница во Сараево истражува зелено образование и модули за микро-сертификати

Главната цел беше да се поддржат земјите од Западен Балкан во усогласување со Зелената агенда и постигнување климатска неутралност до 2050 година.

Сеп 21, 2023

ЕУ-сообразност на Законот за управување со отпад во Црна Гора

Колку црногорскиот нацрт-закон за управување со отпад е усогласен со Рамковната директива на ЕУ за отпад?

Сеп 20, 2023

Регионалната работилница во Тирана посветена на предизвиците на одржливото земјоделство

Работилницата имаше за цел да воспостави основа за тековна соработка меѓу шесте економии, а истовремено да го унапреди разбирањето на регионалните основи и можности.

Сеп 11, 2023

ЧЕКОРИ ПРОТИВ ЗАГАДУВАЊЕ СО НИТРАТИ И ПЕСТИЦИДИ

Непречистените отпадни води и отпадните води се главен извор на загадување на водите и исто така претставуваат сериозен проблем во некои области од регионот на Западен Балкан.

Јун 23, 2023

ТРЕТМАНОТ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ ЈА ШТИТИ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО

Правилниот третман на урбаните отпадни води е од клучно значење за подобрување на јавното здравје и благосостојбата на животната средина.

Мај 09, 2023

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА СЛЕДНАТА ФАЗА

Во понеделник, 8-ми мај 2023 година, Управниот комитет на проектот се состана онлајнсо цел да го одбележи почетокот на новата фаза на EU4Green Проектот и отпочнувањето на спроведувањето на активностите во шесте економии од Западен Балкан.

Јун 17, 2022

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА ПРОЕКТОТ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН

На 17-ти јуни, Агенцијата за животна средина на Австрија (Umweltbundesamt), официјално го започна проектот EU4Green со хибриден настан во Црна Гора.