ВЕСТИ

Мар 29, 2024

Истражување за капацитетот на лабораториите за заштита на животната средина во Западен Балкан

EU4Green e podneo izveštaj „Status ekološki laboratorii na Zapadnom Balkanu (ZB) i njihovi kapaciteti“

Мар 22, 2024

СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДАТА

Нашата цел е да обезбедиме чиста и безбедна вода за сите заедници во регионот на Западен Балкан.

Фев 06, 2024

Добрата соработка е клучна за подобар квалитет на воздухот

Проектот EU4Green што го спроведува Австриската агенција за животна средина, 31.1. и на 1 февруари 2024 година одржа работилница во Сараево за локални мерки насочени кон подобрување на квалитетот на воздухот.

Дек 14, 2023

Колку е важна тињата?

Обично, тињата не се поврзува со ресурс што може да се користи во различни области како што се земјоделството и енергетиката.

Ное 20, 2023

Зелени вештини по потреба

На регионалната работилница за зелено образование што неодамна се одржа во Сараево, експертите од Umweltbundesamt (Агенција за животна средина на Австрија), Даниела Занини-Фрајтаг и Питер Трамберен, дадоа информации за плановите на EU4Green во врска со меѓусекторското прашање и важноста на зеленото образование за Западен Балкан и Европа.

Ное 14, 2023

Соработката ја унапредува еколошката стратегија на Косово* за следната деценија

Косово* активно работи на „Стратегијата за заштита на животната средина и одржлив развој 2022 - 2031.“

Ное 10, 2023

Патот на Косово* кон нови кружни деловни модели

Патот на Косово* коннови кружни деловни модели

Ное 08, 2023

Решавање на загадувањето на земјиштето во Западен Балкан за одржлива иднина

Решавање на загадувањето на земјиштето во Западен Балкан за одржлива иднина

Окт 13, 2023

Црногорската влада го одобри новиот Закон за управување со отпад

Црногорската влада го одобри новиот Закон за управување со отпад, откога австриските експерти за управување со отпад  ја дадоа оценката за усогласеност со директивите на ЕУ.

Окт 09, 2023

Мониторинг и адаптација на климатските промени во земјоделството

EU4Green работилница за агроеколошки индикатори и одржливо користење на водата во земјоделството на 20 и 21 септември во Тирана

Сеп 21, 2023

ЕУ-сообразност на Законот за управување со отпад во Црна Гора

Колку црногорскиот нацрт-закон за управување со отпад е усогласен со Рамковната директива на ЕУ за отпад?

Сеп 11, 2023

ЧЕКОРИ ПРОТИВ ЗАГАДУВАЊЕ СО НИТРАТИ И ПЕСТИЦИДИ

Непречистените отпадни води и отпадните води се главен извор на загадување на водите и исто така претставуваат сериозен проблем во некои области од регионот на Западен Балкан.

Јун 23, 2023

ТРЕТМАНОТ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ ЈА ШТИТИ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО

Правилниот третман на урбаните отпадни води е од клучно значење за подобрување на јавното здравје и благосостојбата на животната средина.

Мај 09, 2023

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА СЛЕДНАТА ФАЗА

Во понеделник, 8-ми мај 2023 година, Управниот комитет на проектот се состана онлајнсо цел да го одбележи почетокот на новата фаза на EU4Green Проектот и отпочнувањето на спроведувањето на активностите во шесте економии од Западен Балкан.

Јун 17, 2022

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА ПРОЕКТОТ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН

На 17-ти јуни, Агенцијата за животна средина на Австрија (Umweltbundesamt), официјално го започна проектот EU4Green со хибриден настан во Црна Гора.