ВЕСТИ

Колку е важна тињата?

Copyright: Umweltbundesamt

Обично, тињата не се поврзува со ресурс што може да се користи во различни области како што се земјоделството и енергетиката. Сепак, токму тоа го дискутиравме на конференцијата „Перспективи за управување со тињата од пречистителни станици за отпадни води (ПСОВ).

Низ оваа возбудлива тема не водеше д-р. Владимир Павиќевиќ, професор на Технолошко-металуршкиот факултет, а на предавањето присуствуваа студенти и студентки, кои беа инспирирани да го применат своето свежо знаење во идните професии во управувањето со отпадни води.

Корисни предавања одржаа експерти од Природно-математичкиот факултет на Универзитетот во Нови Сад.

Доцент  д-р Весна Пешиќ зборуваше за факторите кои влијаат на квалитетот на тињата и како да се постапи во понатамошното користење на овој важен ресурс.

Професорот д-р Ѓурѓа Керкез истакна колку е важна тињата за навлегување на фосфор од пречистителни станици, преку технолошкиот аспект на овој процес. Фосфорот е минерал кој се повеќе се експлоатира, а прекумерната употреба на овој суштински елемент може да доведе до недостиг на глобалниот пазар, така што овој процес е клучен за зачувување на фосфорот.

Доцент д-р Анита Леовац Мачерак ги презентираше придобивките од користењето на тињата и пречистените отпадни води за земјоделски цели. Тињата е ресурс кој може да биде клучен за збогатување на почвата и подобрување на приносите.

Имавме можност да ја претставиме работната програма поврзана со намалување на загадувањето на отпадните води во рамките на проектот EU4Green, како и резултатите од работилницата одржана на крајот на ноември 2023 година на тема обука на оператори. Целта на овој дел од проектот е да придонесе, меѓу другото, за воспоставување професионална обука на операторите во регионот, врз основа на меѓународни стандарди.

Конференцијата беше организирана во рамките на Форумот за води на саемот во Белград, на кој покрај иновативните идеи во управувањето со водите, беа претставени и бројни излагачи кои ги претставија своите производи и пронајдоци од областа на управувањето со водите. Развојот на технологијата носи и решенија кои придонесуваат за подобро и поефикасно управување со водите и зачувување на водните ресурси.

Конференцијата беше организирана од Асоцијацијата за технологија на вода и санитарно инженерство (UTSVI).