VIJESTI

Koliko je značajan mulj?

Copyright: Umweltbundesamt

Obično mulj ne asocira na resurs koji se može upotrijebiti u različitim oblastima poput poljoprivrede i energetike. Međutim, upravo smo o tome razgovarali na konferenciji ‘Perspektive upravljanja muljem iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).’

Kroz ovu uzbudljivu temu nas je vodio dr. Vladimir Pavićević, profesor na Tehnološko-metalurškom fakultetu, a predavanju su prisustvovale i studentkinje i studenti, inspirisani da svježa znanja primjene u budućim profesijama u upravljanju otpadnim vodama.

Korisna predavanja su održale stručnjakinje sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Docentkinja dr Vesna Pešić je govorila o faktorima koji utiču na kvalitet mulja i kako treba postupati u daljoj upotrebi ovog značajnog resursa.

Profesorka dr Đurđa Kerkez je istakla koliko je mulj važan za preuzimanje fosfora iz postrojenja za tretman otpadnih voda, kroz tehnološki aspekt ovog procesa. Fosfor je inače mineral koji se sve više eksploatiše, a prevelika upotreba ovog esencijalnog elementa može dovesti do nestašice na globalnom tržištu, stoga je ovaj proces ključan za očuvanje fosfora.

Docentkinja dr Anita Leovac Mačerak je predstavila benefite korišćenja mulja i tretirane otpadne vode u poljoprivredne svrhe. Mulj je resurs koji može biti ključan za obogaćivanje tla i poboljšanje prinosa.

Mi smo imali priliku da predstavimo radni program vezan za smanjenje zagađivanja otpadnih voda u okviru projekta EU4Green kao i rezultate radionice održane krajem novembra 2023. na temu obuke operatera.  Cilj ovog dijela projekta je da se između ostalog doprinese uspostavljanju profesionalne obuke operatera u regionu, a po ugledu na internacionlane standarde.

Konferencija je organizovana u okviru Foruma voda na Beogradskom sajmu, koji je, pored inovativnih ideja u upravljanju vodama, predstavio i mnogobrojne izlagače koji su prezentovali svoje proizvode i izume u oblasti upravljanja vodom. Razvoj tehnologije donosi i rješenja koja doprinose boljem i efikasnijem upravljanju vodama i očuvanju vodenih resursa.

Konferenciju je organizovalo Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo (UTSVI).