VESTI

25. 06. 2024.

Saradnja Austrije i Srbije u očuvanju Dunava

Austrija je ove godine predsedavajuća za EU strategiju za Dunavski region, kojom se oblikuju mogućnosti za stvaranje prosperiteta, otpornosti i bezbednosti ovog regiona koji obuhvata deset zemalja i preko 80 miliona ljudi.

13. 06. 2024.

Prvaci uče kako da kompostiraju kako bi smanjili otpad

Učenici su savladali veštine pretvaranja organskog i bio otpada u plodan kompost za biljke iz školskog dvorišta.

03. 06. 2024.

Intervju: Voda je naš izvor života

U ovom intervjuu, stručnjak EU4Green-a Harald Loishandl-Weisz objašnjava goruću temu zagađenja vode, rizik od zagađivača i važnost neophodnih akcija.

09. 05. 2024.

Dan Evrope – od mirne do zelene Evrope

Dan Evrope, koji obeležavamo danas, u čast trajnog mira i zajedničkog napora, usmerava našu pažnju na trenutnu zajedničku zabrinutost i odlučnost EU da transformiše Evropu u moderno, zeleno životno okruženje za sve nas.

26. 04. 2024.

Regionalna radionica o zelenoj tranziciji sa nevladinim organizacijama

EU4Green u saradnji sa WUS-om održao je uspešnu radionicu o Zelenom prelasku ove nedelje, sa učešćem više od 20 organizacija civilnog društva (OCD-a) iz šest ekonomija Zapadnog Balkana.

24. 04. 2024.

Onlajn radionica o AEI i monitoringu u Crnoj Gori

Danas je održana radionica o poljoprivredno-ekološkim indikatorima (AEI) i monitoringu za Crnu Goru, kao deo serije radionica za svaku ekonomiju Zapadnog Balkana.

12. 04. 2024.

Usvojen Zakon o upravljanju otpadom u Crnoj Gori

Zakon o upravljanju otpadom u Crnoj Gori usvojen je nakon provere usaglašenosti od strane stručnjaka EU4Green-a.

05. 04. 2024.

EKSPERTI ZA BIODIVERZITET POSETILI DVA PILOT LOKALITETA U REGIONU

EU4Green je angažovao stručnjake iz regiona i započeo terenski rad za biodiverzitet.

29. 03. 2024.

Radionica o biodiverzitetu i terenska poseta preko granica

EU4Green je održao regionalnu radionicu i terensku posetu u Crnoj Gori i Kosovu, uključujući 15 stručnjaka za biodiverzitet iz različitih oblasti.

29. 03. 2024.

Istraživanje kapaciteta laboratorija za zaštitu životne sredine na Zapadnom Balkanu

EU4Green dostavio je izveštaj “Status laboratorija za životnu sredinu na Zapadnom Balkanu (WB) i njihove kapacitete”

22. 03. 2024.

EU4Green osnažuje Zapadni Balkan putem radionica o Direktivi o nitratima

Ove radionice, s posebnim fokusom na Direktivu o nitratima, predstavljaju značajan korak uključivanja interesnih grupa širom regiona.

22. 03. 2024.

SVETSKI DAN VODA

Naš cilj je osigurati čistu i bezbednu vodu za sve zajednice u regionu Zapadnog Balkana.

27. 02. 2024.

Svetski dan nevladinih organizacija

Ovaj dan služi da se prepoznaju napori i dostignuća nevladinih organizacija širom sveta u njihovom radu na promovisanju društvene pravde, ljudskih prava i održivog razvoja.

20. 02. 2024.

UNAPREĐENJE ZELENOG OBRAZOVANJA I RAZVOJA VEŠTINA NA ZAPADNOM BALKANU

U trenutnom traganju za održivim razvojem na Zapadnom Balkanu, EU4Green ostaje posvećen oblikovanju zelenije budućnosti kroz svoje obrazovne inicijative.

06. 02. 2024.

Dobra saradnja je ključna za bolji kvalitet vazduha

Projekat EU4Green koji implementira Agencija za životnu sredinu Austrije je 31.1. i 01.2.2024 godine u Sarajevu održao radionicu o lokalnim merama namenjenim poboljšanju kvaliteta vazduha.

02. 02. 2024.

Svetski dan močvarnih područja 2. Februar

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana močvarnih područja je „Močvare i ljudsko blagostanje“.

15. 01. 2024.

Obeležavanje zelenih dostignuća: #UspeliSmo kampanja projekta EU4Green na Zapadnom Balkanu

Kao deo našeg angažovanja za transparentnost i uključivanje javnosti, sa zadovoljstvom predstavljamo #UspeliSmo kampanju.

08. 01. 2024.

Inspirativni napredak: Kampanja #IpakJeMoguće predstavlja dostignuća u usvajanju Zelene agende na Zapadnom Balkanu

Ova inicijativa ima za cilj da istakne uspešne priče iz različitih ekonomija u regionu, prikazujući konkretna dostignuća u usvajanju Zelene agende.

15. 12. 2023.

Climate Bonds Initiative

Cilj je razvoj velikog i likvidnog tržišta zelenih i klimatskih obveznica koje će pomoći u smanjenju troškova kapitala za klimatske projekte i poboljšati pristup jeftinijem dugu na tržištima u razvoju.

14. 12. 2023.

Koliko je značajan mulj?

Obično mulj ne asocira na resurs koji se može upotrebiti u različitim oblastima poput poljoprivrede i energetike.

20. 11. 2023.

Zelene veštine po potrebi

Stručnjaci Umweltbundesamta (Agencija za životnu sredinu Austrije), Daniela Zanini-Freitag i Peter Tramberend, pružili su informacije o planovima EU4Green-a u vezi sa presečnim pitanjem i važnosti Zelenog obrazovanja za Zapadni Balkan i Evropu.

14. 11. 2023.

Saradnja unapređuje Ekološku strategiju Kosova* za sledeću deceniju

Kosovo* aktivno radi na "Strategiji za zaštitu životne sredine i održivi razvoj 2022. - 2031."

10. 11. 2023.

Put Kosova* ka novim modelima cirkularnog poslovanja

Kosovo* teži održivoj cirkularnoj ekonomiji i otvara put ka novim modelima cirkularnog poslovanja.

08. 11. 2023.

Zagađenje zemljišta – intervju s EU4Green stručnjacima

Prema smernicama Zelene agende za Zapadni Balkan, borba protiv degradacije zemljišta i obnova degradiranog zemljišta trebalo bi da uključuje održivu proizvodnju hrane, očuvanje ekosistema i obnavljanje zemljišta.

17. 10. 2023.

Međunarodna radionica fokusirana na zagađenje zemljišta i strategije monitoringa

Posvećen rešavanju zagađenja zemljišta i strategijama praćenja, međunarodna radionica održana u Tirani, Albaniji, okupila je stručnjake i zainteresovane strane iz cele Evrope i Zapadnog Balkana.

13. 10. 2023.

Vlada Crne Gore je odobrila novi Zakon o Upravljanju otpadom

Vlada Crne Gore je odobrila novi Zakon o Upravljanju otpadom nakon ocene usklađenosti sa direktivama Evropske unije uz podršku austrijskih stručnjaka za upravljanje otpadom.

09. 10. 2023.

Monitoring i prilagođavanje klimatskim promenama u poljoprivredi

Radionica EU4Green o Agro-ekološkim pokazateljima i održivoj upotrebi vode u poljoprivredi održana je 20. i 21. septembra u Tirani.

04. 10. 2023.

Regionalna radionica u Sarajevu istražuje zelenu edukaciju i module za mikro-sertifikate

Glavni cilj bio je podrška zemljama Zapadnog Balkana u usklađivanju sa Zelenom agendom i postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine.

21. 09. 2023.

USKLAĐENOST ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM CRNE GORE SA EU REGULATIVOM

U kojoj meri je crnogorski nacrt zakona o upravljanju otpadom usklađen sa okvirnom EU Direktivom o otpadu?

20. 09. 2023.

Regionalna radionica u Tirani posvećena izazovima održive poljoprivrede

Radionica je imala za cilj da uspostavi osnovu za stalnu saradnju među šest ekonomija, istovremeno unapređujući razumevanje regionalnih osnova i prilika.

11. 09. 2023.

MERE PROTIV ZAGAĐENJA NITRATIMA I PESTICIDIMA

Neprečišćena kanalizacija i otpadne vode glavni su izvor zagađenja voda i predstavljaju ozbiljan problemu nekim područjima Zapadnog Balkana.

23. 06. 2023.

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ŠTITI ŽIVOTNU SREDINU I ZDRAVLJE

Pravilno prečišćavanje otpadnih voda u urbanim područjima ključna je za poboljšanje javnog zdravlja i blagostanja životne sredine.

09. 05. 2023.

EU4GREEN: ULAZAK U SLEDEĆU FAZU

U ponedeljak, 8. maja 2023. godine, Odbor za vođenje projekta se virtuelno sastao kako bi EU4Green ušao u novu fazu i krenuo prema implementaciji aktivnosti u šest ekonomija Zapadnog Balkana.

17. 06. 2022.

EU4GREEN: POČETAK PROJEKTA ZA ZAPADNI BALKAN

Dana 17. juna, Umweltbundesamt, Agencija za životnu sredinu Austrije, službeno je pokrenula projekat EU4Green hibridnim događajem u Crnoj Gori.