VESTI

EU4Green osnažuje Zapadni Balkan putem radionica o Direktivi o nitratima

Copyright: Nenad Konstantinović

U koordiniranom naporu za jačanje ekološke održivosti i regulatorne usklađenosti, projekt EU4Green zaključio je seriju radionica širom Zapadnog Balkana.

Ove radionice, s posebnim fokusom na Direktivu o nitratima, predstavljaju značajan korak uključivanja interesnih grupa širom regiona. Radionice, obuhvatajući šest ekonomija Zapadnog Balkana, naglasile su predanost EU4Green inkluzivnosti i saradnji. Uključivanjem raznolikog spektra interesnih grupa u planiranje i izvršne faze, inicijativa je imala za cilj promovisati holistički pristup upravljanju životnom sredinom, posebno u vezi sa regulacijom nitrata.

Odlučno, zajedno s korisnicima, EU4Green finalizira sveobuhvatan putokaz koji precizno definiše putanju projekta. Ovaj putokaz obuhvata ključne elemente kao što su koordinacija isporuka i potrebne obuke, osiguravajući efikasan i usklađen proces implementacije.

Jedan od istaknutih rezultata ovih radionica je unaprieđena mreža i komunikacija među ključnim deonicama iz sektora voda i poljoprivrede širom Zapadnog Balkana. Kroz rasprave i razmenu znanja, učesnici su stekli uvide i perspektive vitalne za rešavanje mnogobrojnih izazova koje nameće regulacija nitrata.

Izražavajući zahvalnost svim učesnicima za njihov neprocenjiv doprinos i proaktivno angažovanje, voditelji vodnih resursa EU4Green izrazili su želju za nastavak saradnje sa korisnicima u oblasti praćenja voda.

Ova kontinuirana partnerstva obećavaju dalji napredak u očuvanju životne sredine i regulatornoj usklađenosti širom Zapadnog Balkana. Dok EU4Green inicijativa nastavlja da dobija zamah, ove radionice svedoče o snazi kolektivne akcije u napredovanju ekološke održivosti i regulatorne harmonizacije.

Sa zajedničkim opredjeljenjem za promociju otpornih i ekoloških praksi, deonici na Zapadnom Balkanu spremni su da se suoče s izazovima regulacije nitrata s poverenjem i učinkovitošću.